Echt voor elke huishouden een boom

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Als PCW hebben we al een keer eerder vragen gesteld over elk huishouden een boom namelijk bij de vaststelling begroting 2020-2023.
Dit was op 13-11-2019.

In de commissievergadering van dinsdag 31 oktober hebben wij vragen gesteld over de uitvoering van deze motie. Nu blijkt dat de motie in 2019 is aangenomen en men in 2020 is gestart met de uitvoering van deze motie en is het voornemen om uiteindelijk te groeien naar 13046 bomen in 2032, terwijl we nu al zitten op 13408 huishoudens. Als PCW willen we echt voor elk huishouden een boom en indien mogelijk budgetneutraal. Meer bomen aanplanten heeft namelijk een positief effect heeft op de luchtkwaliteit, volksgezondheid, woongenot, wateropslag en een gezonde bodem. Daarom heeft Lambert den Dekker gezamenlijk met D66, PVDA/GRL de motie ingediend echt voor elk huishouden een boom tijdens raadsvergadering 08-11-2023.

Tot 2032 heeft de wethouder de tijd het aantal bomen evenredig mee te laten groeien met het aantal huishoudens in Waddinxveen en om te onderzoeken of dit budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Ons tijdens de themaraad over de uitvoering van de motie bomen in 2024 nader te informeren. De motie is met 19 stemmen voor aangenomen.
 
 
Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»