Een Geschenk

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter, dank voor uw warme woorden en complimenten. Dank ook voor het uitreiken van de koninklijke onderscheiding. Als auteur van het Zakboek Raadsleden en als je al langer meeloopt weet je dat je die kunt krijgen. Hoe anderen er ook over mogen denken, ik ervaar het toch als warme waardering voor bijna 18 jaar gemeentepolitiek. In dit verband denk ik overigens ook aan bijvoorbeeld alle andere mantelzorgers en vrijwilligers binnen kerk en samenleving die meerdere avonden per jaar zich voor hun naaste inzetten. We hebben daar gelukkig een ander moment voor, (de lintjesregen op) koningsdag..

Voorzitter, collega-raadsleden, college, ambtenaren, familie, vrienden en overige belangstellenden,

Normaal gesproken hebben we tijdens een gemeenteraadsvergadering spreektijden. Niet dat we dan als raadsleden snel uitgepraat zijn….. Voor deze vergadering geldt geen spreektijdregeling……. Gelukkig maar, want ik kan best wel wat vertellen over bijna 18 jaar gemeentepolitiek……….Bijvoorbeeld over schreeuwende duo-raadsleden, met coalitiebreuk dreigende wethouders…...

In de bijna 18 jaar heb ik 5 (waarnemend) burgemeesters, 13 wethouders en ruim verschillende 70 raadsleden meegemaakt... De voorzichtige conclusies die ik durf te trekken is dat waar het algemeen belang belangrijker is dan persoonlijke profilering er het best en het langst mee werd samengewerkt. Als mijn archief klopt dan ben ik 1497 avonden voor de fractie of raad weggeweest…… en dan hebben we het niet over de avonden waarin stukken werden gelezen, moties voorbereid, een burger of ondernemer te woord werd gestaan etc. Ik kom daar straks nog op terug.

Voorzitter, ik wil het vanavond hebben over een geschenk. Een geschenk is volgens De Van Dale “iets dat je van een ander krijgt”, een “cadeau als blijk van genegenheid”. U zult zich afvragen: wat heeft dit met vanavond of met de gemeenteraad te maken. Inderdaad niets... en toch alles.

In ons land koop je geen raadszetel... is het niet een kwestie van hard werken en dan na zoveel uur krijg je een raadszetel... “Natuurlijk niet!” zegt de een. De ander zal zeggen: “Nou, ik ben best actief geweest binnen mijn politieke partij en ik heb druk geflyerd de afgelopen maanden...” maar toch... het raadslidmaatschap krijg je van een ander... van burgers die jou het vertrouwen gunnen en geven om de belangen van ons mooie Gouwedorp te behartigen. Een geschenk waar volk en volksvertegenwoordigers zuinig op moeten en mogen zijn…….. Een geschenk waarover je ook schuldig bent verantwoording af te leggen…..

Met een geschenk behoor je voorzichtig om te gaan: het heeft waarde en is waardevol. Voorzitter, vanuit die houding en vanuit dat besef heb ik mijn ambt als gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger proberen uit te voeren. En daarin heeft iedereen zijn of haar eigen benadering en inbreng. Zelf deed ik dat met aandacht voor juridische kwaliteit en staatsrecht en begaf ik mij op gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving.

Met plezier kon ik mijn kennis en ervaring als juridisch adviseur bij een andere gemeente benutten bij het doornemen van stukken en voorbereiden van vergaderingen. Met genoegen mocht ik als gemeenteraadslid namens Waddinxveen lid zijn van het Algemeen Bestuur van Gouwepark, de Grondbank RZG en de Regionale Ontwikkelingsorganisatie en de Gebiedsadviescommissie van de GroenAlliantie. Het bezig zijn in het hart van de lokale democratie had mijn hart. Ik heb daarvan ook genoten, veel geleerd en het eigenlijk best een eer om hieraan een bijdrage te mogen leveren.

Voorzitter, ik zei het net ook al, een geschenk is iets waardevols. Het doet zeer als je er door eigen onhandigheid afbreuk aan doet. Het doet pijn of kan kwetsend zijn als anderen het onbewust of juist bewust beschadigen.... zo is het ook met een democratie in zijn algemeenheid en ambtenaren en lokale politieke ambtsdragers in bijzonder. Kritiek op het gemeentebestuur mag, maar onheuse bejegening, foutief voorlichten of bedreiging zijn meer dan een brug te ver....

Voorzitter, wat is een gemeenteraad zonder college en ambtelijke organisatie die raadsvoorstellen voorbereiden en uitvoeren. Wat is een raad zonder bode die zorgt dat de stukken worden bezorgd en de raadszaal open is... wat is een raadslid zonder gastvrouwen (of gastheer..) die voor koffie, fris en een bitterbal zorgen?? Daarom een hartelijk dank en waardering voor alles wat u, jullie direct of indirect voor de lokale democratie hebben betekend.

Voorzitter, raadscollega’s, wat is een raadslid zonder geliefden om hen heen die vertrouwen, ruimte en energie geven om te kunnen en mogen doen waarvoor wij gekozen zijn....

Voorzitter, het ongeschreven staatsrecht geeft aan dat je degene die een eerste mondelinge bijdrage uitspreek, de zogenaamde maidenspeech, niet onderbreekt. Het Zakboek Raadsleden zegt er niets over, maar volgens mij is het ongebruikelijk om tijdens een afscheidsavond een motie in te dienen. Toch wil ik dat vrijwel raadsbreed nu wél doen. Vele avonden hebben onze geliefden ons tot vaak laat in de avond afgestaan aan het lokaal belang en besturen van de gemeente. Het gaat dan niet om raadsleden, maar ook bijvoorbeeld om ambtenaren en collegeleden. Een motie waarin wij expliciet onze dank en waardering uitspreken is daarom volgens mij best op zijn plaats………… Hierbij dien ik een motie in die door 18 raadsleden is ondertekend (motie dank en waardering).

Voorzitter, collega’s, terugkijken en vooruit kijken. Dan denk ik vooral aan de mooie persoonlijke contacten en goede verhoudingen. De nieuwe raad wil ik adviseren daarin blijvend de investeren. Vergeet daarbij het thuisfront, je geliefden, familie en vrienden niet: “Wie namelijk meer je naasten dan je geliefden om je heen?!”

Voorzitter, collega-raadsleden, familie, vrienden, ik rond af met nog een paar opmerkingen:
1. Ik dank mijn raadscollega’s en het college voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren;
2. Ik wens de nieuwe raad een goede samenwerking, wijsheid en Gods zegen toe;
3. Ik dank mijn familie maar bovenal Eveline en Giovanni voor de ruimte die ik kreeg om EN volksvertegenwoordiger EN een mooie verantwoordelijkheid te mogen uitoefenen;
4. Ik biedt mijn oprechte excuses aan als ik burgers of collega’s onbedoeld heb gekwetst;
5. Bij mijn installatie heb ik met een ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ God als hulp en getuige gevraagd. Ik vraag God om vergeving wanneer ik niet tot Zijn eer en welzijn van mijn naaste heb gehandeld’;
6. Ik dank God voor de kracht en talenten, geschenken dus.... die ik heb gekregen

Ik wens u allen voorspoed, gezondheid en Gods zegen toe! Het ga u goed!

Waddinxveen, 28 maart 2018
Peter van den Berg (gemeenteraadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»