Een nieuwe fase!

Geschreven op: | Door: Nieuwsbrief juni 2018

Een nieuwe periode breekt aan

De PCW is een nieuwe fase ingegaan. We zijn ‘de grootste oppositiepartij’ geworden. Toch zijn we niet van plan om oppositie te gaan voeren omdat we oppositiepartij zijn. Volgens Van Dale betekent oppositie ‘tegenstand’. De PCW is echter niet bij voorbaat ‘tegen’. En daarom past de term ‘oppositie’ niet zo goed bij ons. Plannen die goed onderbouwd en betaalbaar zijn en die goed zijn voor Waddinxveen, zullen we in principe steunen. Daarbij kijken we altijd of alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Ook zullen we steeds kijken waar we plannen kunnen verbeteren. Daarin proberen we steeds de steun te krijgen van een meerderheid in de raad. Want het is mooi als we in de gemeenteraad met elkaar het goede zoeken voor Waddinxveen. De afgelopen weken is dat een aantal keer gelukt. Als de winkels straks op zondag open mogen, zullen we tegen stemmen. We blijven voor een collectieve rustdag. Dat is een Bijbels principe. Een wekelijkse rustdag is ook goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Nieuw college geïnstalleerd

Vorige week werd het nieuwe college geïnstalleerd: vier nieuwe wethouders die Waddinxveen gaan besturen. Vier nieuwe wethouders zonder bestuurlijke ervaring, dat zal best een kluif voor hen zijn! De PCW heeft hen welkom geheten en wijsheid toegewenst. We bidden voor hen, zoals we dat ook voor het vorige college hebben gedaan.

Afscheid nemen doet zeer

We hebben afscheid genomen van het ‘oude’ college. Vier wethouders traden af, waaronder onze PCW-wethouders Kees de Jong en Jannette Nieboer. Met weemoed zagen we hen gaan. Ze hebben beiden veel betekend voor Waddinxveen en Waddinxveen is hen veel dank verschuldigd. Dat zal nog gememoreerd worden op 14 juni, bij de gemeentelijke afscheidsreceptie en ook als we later in PCW-verband afscheid van hen nemen. Afscheid nemen doet pijn en dat geldt ook nu. Met het vertrek van Kees en Jannette en eerder ook van Peter van den Berg en van Chris van Harten, valt een belangrijk deel van het PCW-kader weg. Er zijn ook nieuwe mensen aangetreden en daar zijn we zijn blij mee.  We zijn er ook wel een beetje trots op dat de PCW zo’n grote achterban heeft, waardoor het bestuur een kieslijst van 30 mensen kon samenstellen. Ik denk dat de PCW-fractie op dit moment bestaat uit een goede mix van kennis, ervaring en vernieuwing. En met die fractie hopen we de komende 4 jaar vol nieuwe moed Waddinxveen te dienen. Want wij hebben hart voor Waddinxveen!


Martijn Kortleven
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»