Eerste ervaring met het tafeltjesspreekuur

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

We zien het eigenlijk al jaren: de afstand tussen de politiek en de inwoners verkleint niet. Dat heeft te maken met vertrouwen. Herkent de inwoner zich nog wel in wat wij zeggen in de gemeenteraad? Die vraag houdt de PCW erg bezig.

Het is waar: de leden van de raad zijn gekozen op basis van een verkiezingsprogramma, maar lang niet alle thema’s zijn daarop terug te voeren. Daarom heeft de PCW een nieuw instrument in het leven geroepen: het tafeltjesspreekuur: gewoon een uurtje in een buurt of wijk gaan staan en aanspreekbaar zijn voor inwoners. Dat hebben we gedaan en dat is gelukt.

We kregen wel vragen of wij als PCW de wijkplatforms hiermee passeerden. Dat is niet het geval. De PCW hecht zeker belang in de wijkplatforms, maar we willen de afstand tussen burger en raadslid (dat zijn wij) verkleinen en ons daardoor laten stimuleren de stem van de inwoners te zijn.

De hoofdlijn van onze tafeltjesgesprekken is dat de inwoners van Waddinxveen over het algemeen tevreden zijn met hun woonomgeving en met Waddinxveen. Dat is fijn om te horen. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten meegegeven, is er ook kritiek geweest, maar de tevredenheid overheerste.

We hebben een behoorlijke lijst aandachtspunten. Dat geeft ons een beeld van wat er leeft in Waddinxveen. We nemen die signalen mee bij de beoordeling van plannen en voorstellen, die in de raad van de gemeente ter sprake komen.

Aandachtspunten die regelmatig of veelvuldig naar voren komen, brengen we met voorrang ter sprake. Zo kregen we over het Groensvoordeplein heel veel positieve reacties, maar ook veel “klachten”over de (fiets)verkeersdoorstroming. Daar hebben we in de gemeenteraad vragen over gesteld. Hopelijk leidt dat tot verbetering.

Het is dus niet zo, dat we alle punten direct op kunnen pakken. Dat komt omdat het soms om individuele, persoonlijke aandachtspunten gaat; soms weten we niet of een aandachtspunt “gedragen”wordt door andere buurtbewoners; soms betreft een aandachtspunt meer het gedrag van andere inwoners, dan het gedrag van de gemeente; enz. enz.

Samenvattend willen we met het Tafeltjes-spreekuur het volgende bereiken:
- Op straat in gesprek zijn met inwoners en zo een betere volksvertegenwoordiger worden;
- Veel voorkomende “aandachtspunten”of “klachten” onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur;
- Hoofdlijnen ontdekken over tevredenheid of ontevredenheid van burgers
- Hoofdlijnen vanuit de gesprekken meenemen bij toekomstige besluitvorming in de gemeenteraad of in onze algemene beschouwingen.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»