En nu aan het werk!

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Donderdagmorgen om 2:00 uur viel de voorzittershamer voor de laatste keer voor de zomerperiode.

De begrotingsplannen van het college stonden vooral in het teken van de aangekondigde bezuinigingen. Na zes uur vergaderen is één ding duidelijk geworden. De hele gemeenteraad vindt dat de wethouder sociaal domein hard aan het werk moet om nu eindelijk eens met een goed plan te komen voor het sociaal domein om een nog groter financieel tekort te voorkomen.

En verder zijn er een paar opmerkelijke besluiten genomen.

 

Voorschoolse opvang

Eénverdieners met een laag inkomen die hun kind een dagdeel per week naar een peuterspeelzaal willen doen, kunnen meestal niet het hoge uurtarief van ongeveer € 9 betalen. Zoals tweeverdieners kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst kunnen krijgen, zo kunnen éénverdieners een financiële tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Daardoor betalen ze een lager uurtarief. Door de bezuinigingen zou dat uurtarief heel fors omhoog gaan, waardoor de peuterspeelzaal onbetaalbaar zou worden voor lage inkomens. Daar heeft de PCW, samen met CDA, PvdA/GL en D66 een stokje voor gestoken: de tariefstijging wordt inkomensafhankelijk gemaakt én hij wordt gehalveerd.

Niet groener

Waddinxveen wordt niet groener! De gereserveerde € 100.000 per jaar voor meer groen worden wegbezuinigd. Daarvan was € 40.000 bestemd voor het onderhoud van de nog aan te leggen Vredenburghzone. PCW en CDA probeerden de bezuiniging nog tegen te houden, maar dat is niet gelukt. De wethouder wilde de raad gerust stellen. Het zou allemaal goed komen met de Vredenburghzone en het geld daarvoor, maar aan de gefronste wenkbrauwen van raadsleden te zien, was haar antwoord niet heel overtuigend.

Niet slopen maar bouwen

In 2018 heeft het vorige college een mooi plan gepresenteerd om het oude gemeentehuis om te bouwen tot een appartement voor ouderen, waar wonen en zorg gecombineerd wordt. De raad was enthousiast. Dat plan ligt echter al een tijdje in de prullenbak. Het huidige college wil het oude gemeentehuis slopen om er woningen neer te zetten.

De lopende aanbestedingsprocedure is zelfs afgebroken. Waarom? Tot op de dag van vandaag is dat onduidelijk. De wethouder wekte de indruk dat het oude gemeentehuis niet goed om te bouwen zou zijn. Het zou moeilijk energiezuinig te maken zijn en er zouden ook geen kopers voor zijn. Gebleken is echter dat er drie partijen zijn die interesse hebben om het oude gemeentehuis om te bouwen. De wethouder was echter niet geïnteresseerd in hun plannen.

Om deze partijen toch een kans te geven met een mooi plan te komen, heeft de PCW daartoe een motie. Deze motie is aangenomen. En dat is bijzonder, want het college mag niet nu gaan slopen van de raad. Eerst moeten de geïnteresseerde partijen de mogelijkheid krijgen om een plan in te dienen en een bieding te doen. Wordt vervolgd!

Meer betalen

De onroerende zaakbelasting (OZB) gaat omhoog. De vier coalitiepartijen vonden dat nodig en ze gingen daarbij nog verder dan het collegevoorstel. Hiermee willen ze de inkomsten van de gemeente verhogen.

PCW en CDA waren tegen deze verhoging. De PCW vindt dat je eerst moet proberen de kosten te verlagen, voordat je de inkomsten verhoogt door de lasten van inwoners te verzwaren. Daarvoor hebben we dan ook mogelijkheden aangedragen.

Het grote probleem is, dat de wethouders sociaal domein en financiën geen plan hebben hoe zij het nog steeds oplopende tekort gaan stoppen. Je kunt dan de OZB wel gaan verhogen, maar wat gebeurt er dan over een jaar? Weer de OZB verhogen? Het hek is van de dam.

Aan het werk

Als je wethouder Sociaal Domein bent, wordt er van je verwacht dat je goed oplet als de vraag naar Jeugdhulp opeens stijgt. Dan ligt het voor de hand dat je gaat uitzoeken hoe dat komt en wat er aan te doen is. Vervolgens ga je alles doen wat je kunt doen, zou je denken…

De PCW vraagt al maanden om een goed plan (het beleidskader Sociaal Domein). De raad krijgt echter van de wethouder te horen: het is een lastig probleem, het is een landelijk probleem, de minister moet met meer geld komen en dat plan…we werken er aan maar het is nog niet af.

Dit horen we nu al een half jaar en blijkbaar werd niet alleen de PCW dit een beetje zat: de hele gemeenteraad wil dat de wethouder uiterlijk in november, bij de begroting, met een plan komt. De wethouder blijft volhouden dat ook dat niet gaat lukken, maar de gemeenteraad hield voet bij stuk: dat plan moet er gewoon zijn in november.

De tijd van praten is voorbij: de wethouder moet nu aan het werk!

 

Martijn Kortleven, fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»