Evaluatie van een raadsinstrument: het Rekenkameronderzoek

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Tijdens raadscyclus in maart 2016 stond de evaluatie van de Rekenkamercommissie op de agenda. Tijdens de informerende raad heeft fractievertegenwoordiger Martijn Kortleven het woord gevoerd. In de opiniërende mocht ik dit agendapunt van hem 'overnemen'.

Een Rekenkameronderzoek is een van de onderzoeksinstrumenten die een gemeenteraad ter beschikking staat waarbij effectiviteit en doelmatigheid van beleid tegen het licht worden gehouden. Op basis van de evaluatie van de Groene Hart Rekenkamer hadden wij de volgende punten:
1. Is het mogelijk meer onderzoeken uit te voeren voor hetzelfde geld? Dat blijkt mogelijk te zijn, we spreken dan over de zogenaamde snelle en korte eigen onderzoeken, in tegenstelling tot wat diepgaande langdurige externe onderzoeken. Dat levert een kostenbesparing op en kun je wellicht ook kleinere thema's snel aan een onderzoek onderwerpen;
2. Een Rekenkamercommissie is een wettelijk instrument van de gemeenteraad en niet van het college. Het is daarom zuiver dat een (concept)rapport eerst naar de gemeenteraad gaat. De gemeenteraad moet dan overigens wel duidelijk en concreet aangeven wat wij met het rapport wil;
3. Omdat het een instrument van de gemeenteraad is, is het goed om in een protocol duidelijk afspraken neer te leggen hoe er wordt gecommuniceerd over planning, status of voortgang van een (lopend) onderzoek. Een belangrijk punt hierbij is ook de onderwerpkeuze;
4. In het verlengde met het voorgaande is het wenselijk duidelijk te hebben op welke momenten en hoe er tussen de gemeenteraad en de Rekenkamercommissie wordt gecommuniceerd.

Gezien de inhoud van de evaluatie en de bespreking in de informerende en opiniërende gemeenteraad vinden wij het goed dat het mandaat wordt verlengd. In navolging van CDA en WeWa vinden wij het goed om bij de bespreking van het protocol nog eens te spreken over onze rol, over de wijze van communiceren, de onderwerpkeuze en vervolgens niet alleen wat wij met rapporten willen, maar ook daadwerkelijk doen.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»