Fractieprogramma: doen wat je belooft!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Doen wat je belooft! Het klinkt logisch en we houden het, als u/jij ze mag hebben, ook onze kinderen voor!

Eens in de vier jaar stellen partijen een verkiezingsprogramma vast waarin een partij aangeeft hoe zij de gemeente wil besturen en 'inrichten'. Als PCW stellen we jaarlijks een jaarverslag op, waarin wij ons verantwoorden welke punten wij hebben ingebracht, welke punten we (met andere fracties) hebben gerealiseerd. Maar ook kan, zeker in ons evaluatieverslag, nagelezen worden welke punten wij niet hebben kunnen realiseren. Daarin zijn wij niet helemaal uniek, maar toch kom ik weinig fracties tegen die jaarlijks schriftelijk verantwoording afleggen over hun 'doen en nalaten'.

Maandag 24 oktober hebben wij het PCW-fractieprogramma met bestuur en fractie besproken. Daarmee proberen we nog meer structuur aan te brengen in ons eigen functioneren en proberen wij 'programmatisch' om te gaan met onze speer- en actiepunten. Het opstellen van een dergelijk programma was redelijk omvangrijk en intensief. Als fractielid (2000-2006) en raadslid (en fractiesecretaris, 2006-heden) loop ik al even mee zodat ik heel wat mondelinge afspraken en gebruiken heb 'vastgelegd' zodat er meer structuur in de soms wat grillige politieke werkelijkheid kan worden aangebracht. Denk daarbij ook aan een leidraad hoe je raadsvoorstellen beoordeelt, een fractiereglement, een eigen integriteits- en gedragscode, formats voor moties en schriftelijke vragen, een communicatieplan en een uitwerking van onze eigen fractiekernwaarden.

Met het fractieprogramma hebben we in ieder geval organisatorisch een belangrijke slag gemaakt. Zeker ook richting de toekomst. De ervaring leert dat (bijna) bij iedere gemeenteraadsverkiezingen een of enkele nieuwe raadsleden of fractievertegenwoordigers tot de fractie toetreden. Met een fractieprogramma informeer je nieuwe fractieleden snel en zorgvuldig over de mores in gemeenteraad en lokale politiek. Kortom, een intensieve klus, een mooi programma en hopelijk gemak in de toekomst!

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»