Fracties PCW/SGP/ChristenUnie regio bezoeken Glastuinbouw sector

Geschreven op:

Uitdagingen van een ondernemer 
De avond begint met een presentatie en een rondleiding bij Stolk Brothers in Bergschenhoek (gemeente Lansingerland). Mede-eigenaar  David Stolk schetst de historie van het glastuinbouwbedrijf en geeft aan voor welke uitdagingen hij als ondernemer staat. Op zijn bedrijf groeien Anthuriums. Door de steeds sterker wisselende vraag, verschuivingen in markt en wensen van de consument moeten tuinbouwondernemers meer doen om zich te onderscheiden. Dat betekent een andere

 benadering van het vak en omgaan met markt. Andere uitdagingen waar ondernemers mee geconfronteerd worden zijn de wijzigingen in regelgeving; denk daarbij in het bijzonder aan wetgeving met betrekking tot de waterkwaliteit. Als glastuinbouwonderneming proberen zij vanuit hun overtuiging zo duurzaam mogelijk te ‘produceren’, dat betekent concreet dat ze zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken en ziekten of ongedierte zo biologisch mogelijk ‘aanpakken’. Daarnaast hebben zij, vanuit een stuk maatschappelijk verantwoord handelen, via een sociale werkplaats meerdere medewerkers met een ‘beperking’ aan het werk.

Meerder vraagstukken en overheden vereisen integrale aanpak
Na de pauze werd met vertegenwoordigers van LTO Noord (afdeling Midden Zuid-Holland) en de Tuindersvereniging Zuidplaspolder (TVZ) gesproken over kansen en bedreigingen waarmee de glastuinbouwsector te maken heeft. Denk daarbij aan vraagstukken rondom herstructurering, toepassing van de ruimte-voor-ruimteregeling, maatwerk en vraag naar bestuurlijke stabiliteit. Thema’s die zich lenen om bijvoorbeeld eind dit jaar nog eens met elkaar uit te diepen.

Moderne tuinbouw
Tot slot gaf André Rotteveel, projectleider Innovatieve Land- en Tuinbouw bij LTO Noord, een beeld van de ontwikkelingen in de glastuinbouwsector en het project ‘Moderne Tuinbouw’. Vanuit de Provincie Zuid-Holland en LTO Noord is een subsidie en ondersteuning mogelijk om gezamenlijke en innovatieve projecten te ontwikkelen en in uitvoering te brengen. Uit het gesprek bleek dat dit project niet breed bekend is maar dat het een interessant thema is om in samenwerking tussen ondernemers, LTO Noord en politici te bespreken.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»