Fracties PCW/SGP/ChristenUnie regio bezoeken Greenport

Geschreven op:

Van boomkweker naar ondernemer

De avond begint met een presentatie en een rondleiding op boomkwekerij J.A. Laban aan de Berkenbroek in Reeuwijk. Eigenaar Rian Laban schetst de historie van de kwekerij en geeft aan voor welke uitdagingen hij als ondernemer staat. Op zijn kwekerij groeien buxusplanten (jaar rond handel) en is gecertificeerd. Door de steeds sterker wisselende vraag van de consument moeten boomkwekers de ontwikkeling van ‘boomkweker naar ondernemer’ maken. Dat betekent een heel andere benadering van het vak en omgaan met markt. Andere uitdagingen waar ondernemers mee geconfronteerd worden is het wegvallen van de productschappen en wijzigingen op de afzetmarkt door het wegvallen van handelsondernemingen.

Andere thema’s die in zijn presentatie aan de orde kwamen waren gebiedsontwikkeling, de vraag naar op de sector toegesneden onderwijsprogramma’s, de ontsluiting van het gebied en waterberging.

Groeiende betrokkenheid overheid
Tot slot geeft Henk van der Smit, raadslid in Bodegraven-Reeuwijk en secretaris van de Stichting Greenport, een beeld van de ontwikkelingen in de Greenport regio Boskoop. Hij waardeert de groeiende betrokkenheid vanuit de overheid voor ruimtelijke knelpunten. Daarbij vraagt hij nog wel aandacht voor bedrijven buiten de sierteeltcontour. Ook vanuit de provincie pakt men dit thema inmiddels voortvarend op. Ten slotte pleit hij voor verbetering van de infrastructuur. Een vitale Greenport kenmerkt zich door een goede ruimtelijke ordening en een goed bereikbare Greenport. Die twee punten hebben de sector gemaakt tot een Greenport maar dit zijn ook de twee belangrijkste aandachtspunten voor het vasthouden van de huidige positie in de regio.

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»