Fracties PCW/SGP/ChristenUnie regio bezoeken Greenport

Geschreven op:

Van boomkweker naar ondernemer

De avond begint met een presentatie en een rondleiding op boomkwekerij J.A. Laban aan de Berkenbroek in Reeuwijk. Eigenaar Rian Laban schetst de historie van de kwekerij en geeft aan voor welke uitdagingen hij als ondernemer staat. Op zijn kwekerij groeien buxusplanten (jaar rond handel) en is gecertificeerd. Door de steeds sterker wisselende vraag van de consument moeten boomkwekers de ontwikkeling van ‘boomkweker naar ondernemer’ maken. Dat betekent een heel andere benadering van het vak en omgaan met markt. Andere uitdagingen waar ondernemers mee geconfronteerd worden is het wegvallen van de productschappen en wijzigingen op de afzetmarkt door het wegvallen van handelsondernemingen.

Andere thema’s die in zijn presentatie aan de orde kwamen waren gebiedsontwikkeling, de vraag naar op de sector toegesneden onderwijsprogramma’s, de ontsluiting van het gebied en waterberging.

Groeiende betrokkenheid overheid
Tot slot geeft Henk van der Smit, raadslid in Bodegraven-Reeuwijk en secretaris van de Stichting Greenport, een beeld van de ontwikkelingen in de Greenport regio Boskoop. Hij waardeert de groeiende betrokkenheid vanuit de overheid voor ruimtelijke knelpunten. Daarbij vraagt hij nog wel aandacht voor bedrijven buiten de sierteeltcontour. Ook vanuit de provincie pakt men dit thema inmiddels voortvarend op. Ten slotte pleit hij voor verbetering van de infrastructuur. Een vitale Greenport kenmerkt zich door een goede ruimtelijke ordening en een goed bereikbare Greenport. Die twee punten hebben de sector gemaakt tot een Greenport maar dit zijn ook de twee belangrijkste aandachtspunten voor het vasthouden van de huidige positie in de regio.

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»