Gereedschapskist voor het betere raadswerk

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

"Komt tijd, komt raad!" Als je eenmaal op een kandidatenlijst bent gekomen, kan het gebeuren dat je op enig moment ook daadwerkelijk als fractielid of raadslid tot de fractie toetreedt en/of raadslid wordt. Dan komt er veel op je af: procedures, veel vergaderingen, debatteren, onderhandelen, samenwerking binnen de gemeenteraad en de fractie en verantwoording afleggen aan de burgers. Voor zowel nieuwe raadsleden als raadsleden die al langer meelopen blijft dat een hele uitdaging.

Inmiddels loop ik bijna 17 jaar mee in de lokale politiek. Eerst 6 jaar als duo-raadslid, vanaf maart 2006 (dus nu meer dan 11 jaar) als gemeenteraadslid. Roeping? Maatschappelijke betrokkenheid? In ieder geval vind ik het mooi om mij te mogen en kunnen inzetten voor ons mooie Gouwedorp. Praktisch, juridisch en op basis van Bijbelse waarden en normen.

Die lange ervaring betekent dat aan mij vaker gevraagd wordt over besluitvorming in het verleden, dat ik nieuwe fractieleden mag bijpraten over de politieke mores in Waddinxveen en het instrumentarium van de gemeenteraad.

Dit heeft ertoe geleid dat ik begonnen ben met het schrijven over gemeentepolitiek. Tijdens het schrijfproces ontmoette ik in september 2016 een bestuurs- en organisatiedeskundige tegen. Samen hebben we, met tips en enkele bijdragen van ervaren raadsleden, raadsgriffiers en bestuurders, een gereedschapskist voor zowel ervaren raadsleden als nieuwe volksvertegenwoordigers

Dit boek "Zakboek raadsleden. Gereedschapskist voor het betere raadswerk", biedt lokale volksvertegenwoordigers handvatten bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Handige checklisten, praktische tips van ervaren raadsleden, raadsgriffiers en bestuurders en tot slot een uitgebreide begrippenlijst maken dit boek tot een unieke gereedschapskist waarmee zowel de net gekozen volksvertegenwoordiger als een ervaren raadslid aan de slag kunnen.

Het voornemen is om dit boek eind augustus of begin september 2017 te presenteren waarna het ook via de lokale boekhandel beschikbaar komt. Interesse? Laat het weten en dan krijgt u een berichtje als bekend is wanneer het boek wordt gepresenteerd en verkrijgbaar is.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»