Greenportontwikkelingen: duurzaamheid, innovatie, transformatie en infrastructuur

Geschreven op:

De avond begint met een presentatie en een rondleiding op boomkwekerij Leune aan de Nieuwe Hoefweg in Benthuizen. We hebben het over werkbezoek van dinsdagavond 31 mei 2016 van de PCW-, SGP en ChristenUnie-fracties uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen in het kader van de ontwikkelingen in de Greenport Regio Boskoop.

Boomkwekerij Leune
Eigenaar Kees Leune, die dit jaar het bedrijf van vader Adrie heeft overgenomen (gestart medio 1986), vertelt de aanwezigen over de historie van de kwekerij, schetst de diverse ontwikkelingen in de afgelopen jaren en geeft aan voor welke uitdagingen het bedrijf de komende jaren komt te staan. Het boomkwekerijbedrijf is gespecialiseerd in buxusplanten, Seringa, coniferen en heesters en denkt dit jaar het biologisch keurmerk te krijgen. Met dat keurmerk loopt hij voor op nieuwe wetgeving (medio 2022) die het gebruik van niet biologische gewasbeschermingsmiddelen sterk aan banden legt. Ongeveer 1% van de boomkwekerijen beschikt over dit keurmerk, dus met recht kan gezegd worden dat Kees Leune hierin pionier is en vaak ook een voorbeeldfunctie is voor collega ondernemers. Het valt Kees op dat bepaalde ziekten in de boompjes al snel zelf door de natuur door bijvoorbeeld insecten worden bestreden. Met het keurmerk speelt Kees Leune in op de vraag van afnemers en consumenten naar schonere producten.

In eerste instantie was de locatie Hoefweg bestemd voor akkerbouw waar ook sierteelt toegestaan is. Door de komst en realisatie van het Bentwoud kreeg de grond de bestemming ‘natuur en recreatie’ want, zo was het voornemen, zijn grond zou worden aangekocht en het Bentwoud zou ook daar komen. Door wegvallen van de ‘Bleker-gelden’ is dit niet gebeurt met alle planologische gevolgen van dien… hij zou er nu illegaal zitten en beperkte bedrijfsbebouwing voor het gereedzetten van bomen voor export en stallen machines is uitgesloten. Er lijkt wat licht te gloren aan de horizon nu in het kader van projecten als ‘sierteelt buiten de contour’ (waar hij overigens net buiten valt) gekeken wordt naar beperkte planologische oplossingen. Deze worden binnenkort in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn besproken.

Van der Spek Groep
Na het bezoek aan Boomkwekerij Leune waren we te gast bij de Van der Spek Groep aan de Hogeveenseweg in Benthuizen. Van der Spek was in 2012 de duurzaamste hovenier van Nederland. Ook bij hem staan innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het hergebruik van materialen: hout wat over is wordt verkocht als openhaard hout, insectenhotels (weer goed voor biologische bestrijding bij de boomkwekers) en bij materiaalkeuze. De aanleg van een project kost altijd geld, maar hoe kun je de onderhoudskosten daarna beperken terwijl de kwaliteit goed blijft…?! Het bedrijf voelt zich ook betrokken bij mensen met een ‘beperking’. Ongeveer 20% van de werknemers heeft een bepaalde ‘beperking’ en de eigenaar heeft daarover zijn eigen visie: we investeren graag in deze mensen en door goede samenstelling van koppels is iedereen gemotiveerd en voelt ook iedereen zich gewaardeerd. Dat heeft weer tot gevolg dat er sprake is van een grote betrokkenheid. Dat mensen met een bepaalde achterstand op de arbeidsmarkt veel meer begeleiding vragen en dat dit te duur is herkent hij daarom niet. Tot slot zet hij zich als erkend leerbedrijf niet alleen in voor Nederlandse studenten maar in het kader van het ‘Yebusi-project’ ook voor de opleiding van docenten uit bijvoorbeeld Oostenrijk en Estland en het aanbieden van stages voor studenten uit deze landen.

Van der Spek heeft ook nog wel wat aandachtspunten voor de politiek: kijk nog eens goed naar je aanbestedingsbeleid. Soms gaan ondernemers uit een heel andere regio voor lokale ondernemers. Soms krijgen lokale ondernemers geen eens de mogelijkheid om mee te doen, aldus Van der Spek die ook voorzitter is van de branchevereniging voor hoveniers. Lokale ondernemers pakken vaak ook lokale maatschappelijke projecten samen op, investeren zonder dat ze er wat voor vragen samen in bepaalde projecten of klussen van kerken, verenigingslocaties en andere lokale vrijwilligersinitiatieven. ‘Concurrenten’ werken op die momenten zelfs ook samen als collega’s. Wat hij regelmatig mist in deze en andere aanbestedingen is continuïteit, investeer je in je personeel en maatschappelijk verantwoordelijk handelen maar dan moet je er als overheid ook wel op controleren….

Greenportontwikkelingen
Derde onderdeel van de avond was het uitwisselen van informatie en het elkaar bijpraten over de ontwikkelingen in de Greenport Regio Boskoop. Siem Bak, Paul Bremmer en Henk van der Smit leiden thema’s als infrastructuur, herstructurering Polder Bloemendaal en ‘sierteelt buiten de contour’ in waarover nog werd doorgesproken. Al met al een leerzaam werkbezoek.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»