Grond voor de toekomst

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Op dit moment staat het schoolgebouw aan de Wingerd, naast station Noord, leeg. Het betreft het gebouw waarin vroeger
de Koning Willem Alexanderschool gevestigd was. Daarna zat de Nieuwe School er in. Voorlopig is er geen ruimte meer
nodig voor een school. Daarom wil de gemeente het gebouw afbreken.
En dan? Er zijn nog geen concrete plannen, maar grond die ‘niks ligt te doen’ brengt geen geld op. Er zal dus waarschijnlijk
een plan komen om hier woningen te bouwen.

Hoe ziet Waddinxveen Noord er over 20 – 30 jaar uit?
De oudere generatie, die vanaf 1965 in deze wijk woont, zal er niet meer wonen. Er zullen meer jonge mensen wonen en
gezinnen met kinderen. De wijk is aantrekkelijk vanwege de goedkope koopwoningen en de sociale huurwoningen.
Het kan heel goed zijn dat er tegen die tijd weer behoefte is aan een extra of aan een nieuw schoolgebouw. Waar moeten
we dat bouwen als alles is volgebouwd?
De PCW wil de grond in de Wingerd niet verkopen voor woningbouw, als het oude schoolgebouw straks is afgebroken. Ons
plan: maak er de komende tijd een mooie groene plek van. Dat is goed voor de wijk. En als we dan over 20 of 30 jaar een
nieuwe school moeten bouwen, hebben we daar grond voor, midden in de wijk.

Om dit te bereiken heeft de PCW tijdens de algemene beschouwingen over de kaderbrief 2021-2024 (een ‘ruwe begroting’,
de ‘echte’ komt in oktober) een motie ingediend om de grond in de Wingerd in bezit te houden en groen in te richten.
Deze werd mede ingediend door de fracties van CDA, Weerbaar Waddinxveen en VVD. Bij de stemming bleek dat ook D66
en PvdA/Groenlinks hem steunden. Mooi dat dit plan daardoor raadsbrede steun heeft gekregen.

Martijn Kortleven
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»