Groot tekort aan sociale huurwoningen in Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

De vraag naar sociale huurwoningen is ook in Waddinxveen groot.
Het was daarom ook verheugend dat Rene Mascini, bestuurder van Woonpartners Midden-Holland, in Hart van Holland Zuidplas (24-2-2021) heeft aangegeven dat Woonpartners de productie van sociale huurwoningen in o.a. Waddinxveen graag wil verdubbelen, als de financiële middelen worden verruimd door onder meer het afschaffen van de verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een
belastingmaatregel van de Rijksoverheid waardoor woningcorporaties jaarlijks ongeveer 2 miljard extra belasting moeten afdragen.
Het willen verdubbelen van de bouw van sociale huurwoningen is wat ons betreft een prima voornemen van Woonpartners Midden-Holland. In hetzelfde artikel stond namelijk dat er ook in Waddinxveen een enorme behoefte is aan sociale huurwoningen. Voor het project Parkhoven in Triangel waren er voor de enkele tientallen sociale huur appartementen maar liefst 850 geïnteresseerden!

Naar aanleiding van de uitspraken van Rene Mascini heeft de PCW aan het college van Waddinxveen een paar vragen gesteld in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 24-3-2021:
- Hoe gaat het college om met deze enorme behoefte aan sociale huurwoningen in Waddinxveen, in combinatie met het mogelijke aanbod van Woonpartners van een verdubbeling van de productie van sociale huurwoningen? Is het college hier al op voorbereid?
- Waar kunnen deze extra sociale huurwoningen, die Woonpartners Midden-Holland van plan is te bouwen, als onder meer de verhuurderheffing wordt afgeschaft, in Waddinxveen mogelijk worden gebouwd?

De verantwoordelijk wethouder had een positieve reactie op onze vragen.
Wethouder Schippers is zich zeker bewust van de grote vraag naar sociale huurwoningen in Waddinxveen. Ze verwees ook naar de Woonvisie waarin staat dat 30% van de nieuwbouwwoningen die er in Waddinxveen worden gebouwd sociale huurwoningen moeten zijn.
Maar de gemeente Waddinxveen is nog niet voorbereid op een mogelijke verdubbeling van de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en er is ook nog niet met Woonpartners Midden-Holland over gesproken. De mogelijke extra te bouwen sociale huurwoningen kunnen volgens wethouder Schippers wel worden meegenomen in de komende besprekingen over de prestatieafspraken met Woonpartners Midden-Holland. Net zoals de middenhuurwoningen die Woonpartners Midden-Holland zou kunnen en mogen bouwen en waar er ook een tekort van is in Waddinxveen.
Mogelijke extra locaties voor de extra sociale huurwoningen heeft de gemeente nog niet op het oog.

Verder had wethouder Schippers nog een leuke primeur: Er komt een subsidie van de provincie Zuid-Holland om het verlies op de grondprijs bij de bouw van sociale huurwoningen te kunnen compenseren. Dit zou de bouw van meer sociale huurwoningen in Waddinxveen ook beter mogelijk maken. Deze mogelijkheid gaat de gemeente oppakken en wordt nu verder concreet uitgewerkt. We zijn heel benieuwd wat de concrete gevolgen hiervan zijn voor het aantal sociale huurwoningen in Waddinxveen.

Albert Kerssies
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»