Het juiste groen op de juiste plaats

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Hoewel ik geen groene vingers heb, mag ik namens de PCW toch iets zeggen over het voorliggende groenbeleidsplan van de gemeente Waddinxveen. Ik zal er geen gras over laten groeien: wij staan achter dit plan, dat op veel onderdelen aansluit bij ons verkiezingsprogramma. Denk hierbij aan het idee van adoptiegroen, wat de betrokkenheid van de inwoners bij de openbare ruimte vergroot en het ‘boom voor boom’- principe, dat aansluit bij onze inzet voor maximaal behoud van bestaande bomen en ander openbaar groen.

Toen zich een groep verontruste inwoners meldde, die zich hardmaakt voor het verwijderen van een groep Grauwe Abelen aan het Machtelderf, stonden wij dan ook eerlijk gezegd niet direct te juichen. En dat de meningen verdeeld zijn, dat blijkt wel uit het feit dat eerder ook een inspreker juist pleitte voor het behoud van deze bomen. Maar hoge bomen vangen veel wind, en voor de Abelen geldt dit vrij letterlijk: deze hoge bomen krijgen veel kritiek en na onze aanvankelijke aarzeling kunnen wij de ‘noodkreet’ van de bewoners van het Machtelderf goed begrijpen: deze bomen zijn een vreemde eend in de bijt die eigenlijk niet op deze plek passen en ze zorgen voor veel overlast. Hoewel wij ons dus graag inzetten voor maximaal behoud van bestaande bomen, hebben we door de zure appel heen gebeten en dienen wij samen met VVD en CDA een motie in waarin wordt opgeroepen deze bomen te kappen. Van de wethouder ontvang ik nog graag de toezegging dat conform het voorliggende beleid en in samenspraak met de omwonenden nieuwe bomen geplant zullen worden op deze locatie.

Voorzitter, één (gier)zwaluw maakt nog geen zomer. Onlangs heeft mevrouw Coppens een gloedvol betoog in deze raad gehouden voor steun aan de gierzwaluw. Volgens het beleidsplan wil de gemeente de kleinschalige biodiversiteit ook bevorderen. Maar in de praktijk zal dit onderdeel van het beleid misschien makkelijk ondersneeuwen. Ik wil dit onderdeel van het beleidsplan daarom Van Harten (ik maak de grap zelf maar) onderstrepen en herinner de wethouder graag aan zijn toezegging uit de informerende raad om bij Park Triangel na te gaan of hier bijvoorbeeld in de uitvraag naar ontwikkelaars gericht aandacht voor kan worden gevraagd.

Tenslotte roep ik het college op om er geen gras over te laten groeien en voortvarend aan de slag te gaan met dit groenbeleid.

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»