Hondenbeleid, pleegzorg en Triangel

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De afgelopen paar weken waren wat rustiger. Stilte voor de storm? Wie zal het zeggen.... ik vermoed dat het dit keer een uitzondering op de regel is. De "regel" is dat de laatste vergadercyclus voor het zomerreces erg druk is omdat nog veel besluiten voor de zomer genomen moeten worden. Dit keer lijkt het anders. In deze weblog bespreek ik een paar (actuele) thema's.

Evaluatie hondenbeleid?
In de gemeenteraadsvergadering van 6 maart 2013 is de nota "Uit in Waddinxveen" vastgesteld. Het gaat hier niet om een nota over recreatie en toerisme maar om een nota Hondenbeleid. Enerzijds had het beleid ten doel om het ongedwongen uitlaten, uitrennen en dergelijke van honden mogelijk te maken. Anderzijds zou door toezicht en handhaving uitglijders voorkomen moeten worden. Overeenkomstig paragraaf 5.3 (pagina 13) zou dit binnen een jaar geëvalueerd  worden. Inmiddels leven we drie jaar en drie maanden later. Het is mij echter niet helemaal duidelijk of de evaluatie met en binnen de gemeenteraad zou plaatsvinden of juist met bijvoorbeeld de wijkplatforms.  Ik heb dit punt maar 'informeel' via het college uitgezet. Als u 'ervaringen' of een mening hebt en zijn wij benieuwd

Pleegzorg
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 juni 2016 heeft collega-raadslid Lambert den Dekker mondelinge vragen gesteld over de (mogelijke) opheffing van project-pleeggezinnen van Horizon Pleegzorg.. Door het sluiten van deze afdeling gaan kwetsbare kinderen een onzekere toekomst tegemoet. Wij hebben gevraagd naar de mogelijkheden die de gemeente heeft en onder de aandacht gebracht dat (extra) overplaatsingen schade toebrengt aan (pleeg)kinderen.

Namens het college heeft wethouder Nieboer aangegeven met de betrokken familie gesproken te hebben en er is ook contact geweest met Horizon. De inzet is om pleegkinderen en pleegouders bij elkaar te houden omdat uit elkaar halen van deze soms langere relaties niet de bedoeling mag zijn. Formeel-juridisch is de gemeente Waddinxveen niet verantwoordelijk, wel voelt het college zich betrokken en verantwoordelijk vandaar dat wethouder Jannette Nieboer contact met het gezin heeft opgenomen. Horizon en het gezin Stoker lijken met elkaar in gesprek te zijn met als intentie dat het goede voor  pleegkinderen en gezin gezocht wordt.

Park Triangel
Tijdens de informerende gemeenteraad van 22 juni 2016 kregen we een interessante presentatie over de ontwikkelingen in Park Triangel. Inmiddels zijn een kleine 80 woningen gebouwd en opgeleverd en zijn nu 166 woningen in aanbouw. Onlangs zijn er nog eens 156 woningen in de verkoop gegaan. Om toch in de sfeer van aantallen te blijven: in onderhandeling of voorbereiding zijn nog eens ongeveer 550 woningen. De belangstelling voor Park Triangel blijkt zowel vanuit Waddinxveen zelf als buiten Waddinxveen groot te zijn: ongeveer 50% van de bewoners komt van buiten ons Gouwedorp. De uitwerking van het stationsgebied is in volle gang. Rondom het stationsgebied komt er ook gestapelde bouw, waaronder ook huurwoningen.

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»