Huisvestingsverordening Waddinxveen 2023

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huur en sociale koopwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Daarnaast kunnen wijzigingen in de woningvoorraad vergunning plichtig worden gesteld. De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Maar de woningnood in Waddinxveen of de regio en het belang van bepaalde doelgroepen hebben wij (nog) niet helder. We bespreken en regelen nu zaken binnen de huisvestingsverordening zonder feitelijke kennis van zaken/kengetallen. Als het goed is gaan we dit straks wel terugzien in een geactualiseerd dashboard wonen met daarin een goed beeld wat de woningbehoeftes zijn in Waddinxveen en daarop is de woningbouwprogrammering afgestemd. De Wethouder heeft daarop bevestigend geantwoord en wij kunnen een proefversie inzien 7 Juni 2023.

Fijn en goed om te lezen dat de huisvestingsverordening tussentijds kan worden aangepast. Zeker ook nu er een onderzoek plaats vindt naar het op een andere manier (dan Bewoningsduur (B) of Leeftijdscore (L) toewijzen van een (huur)woning. De B/L-score is een maatstaf die veelal niet goed werkt voor jongeren. Jongeren en jonge gezinnen komen bij de hantering van de B/L-score veel minder snel in aanmerking. We hebben het hier over jongeren van 18 tot en met 24 jaar die 54 maanden moeten wachten op een woning.

Als PCW willen we dan ook een vraag aan de wethouder stellen. Wat kunt u doen voor jongeren met een krappe beurs die naarstig op zoek zijn naar een woning in Waddinxveen?

Wethouder Kerssies heeft hierop het volgende geantwoord. Jongeren achterstand in puntenscore te compenseren. Starterswoningen loten voor jongeren. Behoud starterspunten. Denk ook aan tijdelijke huisvesting flexwoningen. We zijn blij met deze reactie van de wethouder. Op deze manier kunnen ook jongeren in aanmerking komen voor een passende woning.

Gezamenlijk met CDA en PVDA/GroenLinks dienen wij een amendement in om in de huidige verordening te regelen dat we geen 25% maar 50% personen met een binding aan de gemeente aan betaalbare woonruimte worden geholpen. Op deze wijze kan namelijk meer en beter maatwerk geleverd worden voor lokale woningzoekenden en is het mogelijk dat starters en ouderen hun wooncarrière kunnen voortzetten in de eigen gemeente en makkelijker passende woonruimte vinden. 
 
Wat ook nieuw is binnen de huisvestingsverordening en waar wij als PCW achter staan is het toewijzen van sociale huur en koopwoningen. Hiermee wordt beoogd om de schaarste aan sociale koopwoningen voor bijvoorbeeld starters en middeninkomens, tegen te gaan. 

Amendement doorstromers PVDA/GroenLinks, PCW en CDA.
Met dit amendement en deze keuze zorgen we ervoor dat het treintje/doorstroming op gang komt. Het is lastig om zonder kengetallen hierin een verantwoorde keuze te maken.

Het amendement van het CDA woonwagen standplaatsen kunnen wij van harte ondersteunen.
Begin 2024 zal het beleid rondom woonwagen woningen worden herzien. Dit amendement regelt de toewijzing van woonwagenwoningen tussentijds, waarbij familiaire banden belangrijk zijn. Het gaat tenslotte om de culturele identiteit die vooral gekenmerkt wordt door het wonen in een woonwagen. Daarnaast wordt de belangstellenden/geïnteresseerden lijst van bewoners die een standplaats zoeken geüpdatet. Dit kan ook helpen bij het beleid wat “straks” in 2024 zal worden herzien.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»