Implementatie afvalbeleid 2018

Geschreven op: | Door: Erik Segers

De PCW is blij met het snelle voorstel van het college voor aanpassing van de verordening en het weer mogelijk maken van het gratis afvoeren van de eerste m3 B-kwaliteit hout. Wij zijn voor deze aanpassing.

Hiermee is 1 van de grote knelpunten opgelost rondom de implementatie van het nieuwe afvalbeleid. Tenslotte Afvalscheiden loont. En dat moet zo blijven.

Toch wil ik opnieuw even stil staan bij andere knelpunten die we constateren en ik heb op een aantal punten nog vragen:

1. gewijzigde openingstijden en afhandelingsproces afvalbrengstation

Het college heeft excuus gemaakt over de communicatie. De gewijzigde openingstijden volgen uit de evaluatie. Daarmee laten we dit punt verder achter ons.

2. implementatie-problemen GFT/plastic bij hoogbouw en centrale containers

Wij hebben de indruk dat de overal gemelde issues inzake storingen en onvoldoende ledigingen nu met de extra inspanningen van cyclus en de definitieve bakken afnemen. We zien dit voorlopig als opstartproblemen.

Wel hebben wij vanuit meerdere kanten vernomen dat de plaatsing van de GFT-bakken voor de hoogbouw niet zou zijn gebeurd in overleg met de direct omwonenden. Dat verbaast ons want dat zou niet passen in de manier hoe we afgesproken hebben met aanpassingen in de openbare ruimte om te gaan. Concreet noem ik hierbij bijvoorbeeld de bewoners van het appartementencomplex Gouweplein die bij meerdere fracties haar boosheid over de gang van zaken kenbaar hebben gemaakt. Mijn concrete vraag hier is of de wethouder hierop wil reageren en uitleg wil geven hoe hij de ontstane situatie met de omgeving gaat oplossen.

3. gewijzigd beleid t.a.v. oud papier ophalen door verenigingen

In de antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen hierover lezen we dat het college zich nog beraad over een definitieve oplossing. Dat begrijpen we, want vanuit de verenigingen leven nog behoorlijke zorgen over hoe het oud papier ophalen uiteindelijk moet worden vormgegeven. Ook hier is het jammer dat het niet gelukt is een oplossing overeen te komen voor 1-1-18.

Daarnaast is er nog steeds veel onduidelijk over waarom de verenigingen, scholen, kerkgenootschappen, etc. hun papier nu werkelijk niet naar Metselaar mogen brengen. Gaat het werkelijk alleen maar om een gecertificeerde wegschaal, of is er meer aan de hand? Maar mogen ze dan hun papier blijven aanbieden aan Reparco bijvoorbeeld? Of bestaat er werkelijk een harde verplichting om het papier aan de gemeente aan te bieden? Wij verzoeken de wethouder dit nog eens heel duidelijk en eenvoudig uit te leggen.

Wij (en ik hoop het college ook) nemen de signalen van de verenigingen en de kerkgenootschappen zeer serieus. En we hebben nog niet het comfort dat dit vanzelf goed komt. Daarom dienen we, samen met het CDA en de VVD een motie in waarvan het dictum luidt:

· Op korte termijn breed gedragen oplossingen uit te werken met de verenigingen en kerkgenootschappen waarbij rekening wordt gehouden met keuzemogelijkheden voor verenigingen en kerkgenootschappen die om hun moverende redenen niet in staat zijn te participeren in het leveren van vrijwilligers;

· Voordat deze oplossingen definitief worden geïmplementeerd, de oplossing ter kennis te brengen aan de raad.

Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van het college hierop.

4. communicatie naar de inwoners

We denken dat hier door de gehele raad voldoende signalen naar het college zijn afgegeven en rekenen erop dat het college dit adequaat zal oppakken. Daarnaast hopen we dat met het oplossen van de opstartproblemen de behoefte aan extra communicatie vanzelf zal uitdempen. Voor nu laten we onderwerp daarom rusten.

Wel zijn we benieuwd wanneer nu eindelijk de toegezegde app komt waarin we onze afvalproductie real-time kunnen volgen. Die zou toch beschikbaar zijn bij start van het nieuwe afvalbeleid?

Tot slot: de PCW is voorstander van het nieuwe afvalbeleid en daarom hopen wij en rekenen erop dat het college snel en adequaat de voorliggende problemen oplost zodat we op korte termijn met elkaar kunnen spreken over een geslaagde implementatie van een grote beleidswijziging die echt substantieel bijdraagt aan onze duurzaamheidsambities. Afval scheiden loont.

Think global, act local. Settle now.

Erik Segers
raadslid PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»