Inbrekerswerktuigen ook in Waddinxveen preventief én bestuursrechtelijk aangepakt

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Op 10 februari 2016 hebben Jannes Berghout en ondergetekende schriftelijke vragen ingesteld over de stijging van het aantal inbraken in Waddinxveen en de preventieve (en innovatieve) aanpak van inbrekerswerktuigen (schriftelijke vragen). Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden inbrekerswerktuigen bij je te hebben. De aanpak hiervan is vrij complex; de strafbaarstelling is laag (boete van maximaal € 140,=) en alleen ’s nachts kan er juridisch effectief gehandeld worden.

In reactie (8 maart 2016) op onze vragen gaf het college aan dat zij er waarde aan hecht dat de PCW-fractie haar geattendeerd heeft op een alternatieve bestuursrechtelijke aanpak (reactie college). Het college zegt vervolgens toe te onderzoeken of het wenselijk is deze aanpak ook toe te passen in Waddinxveen.

Inmiddels heeft het college besloten om ook in Waddinxveen voor deze nieuwe aanpak te kiezen. Zie daarvoor ook het bericht in het AlgemeenDagblad van 24 februari 2017 (krantenbericht). Het zal ongetwijfeld goed onderzocht zijn, want tussen het stellen van de vragen de besluitvorming én en uitvoering zat precies een jaar… Inmiddels wordt deze aanpak ook ruimer toegepast en zelf heb ik er ook in een artikel in RaadsledenNieuws (Sdu) over geschreven (artikel Peter).

Achtergrond en doel van onze vragen is dat het college actief aandacht besteed aan een ‘veilige woon- en leefomgeving’. Het terugdringen van inbraken verdient daarbij prioriteit en van het bestuursrechtelijk ‘beboeten’ door middel van een dwangsom van wel € 2.500,= kan een sterke preventieve werking uitgaan.

Peter van den Berg
(gemeenteraadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»