Inbreng PCW tijdens debat over bestuursrapportage

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

De tweede Burap (bestuursrapportage) is voor ons een bevestiging van de zorg die wel al uitgesproken hebben bij de Begroting 2016 e.v.. We zullen niet in herhaling vallen. Eerlijk gezegd valt het geprognotiseerde tekort op het sociaal domein van € 1,7 miljoen ons tegen, omdat we dit jaar ook nog een buffer beschikbaar hadden. 
Ik sprak opa Zorgdrager op de kerstmarkt bij Souburgh en hij had ook van dat tekort gehoord. Hij had wat valeriaan tabletjes gekocht om goed te kunnen slapen zolang het herstelplan hem geen duidelijkheid biedt.  
 
Het college wil het nadeel van de rekening "vriendelijker” maken, door het rentevoordeel te verwerken in het voorlopig rekeningsresultaat. Mijn fractie is daar niet voor. Wij willen rijk, provincie en inwoners laten zien wat de overheid veroorzaakt heeft met het over de schutting gooien van het sociaal domein, inclusief gekorte budgetten. 
 
Tegelijk beseft mijn fractie dat we daarmee een steeds gezondere spaarpot voor het grondbedrijf krijgen. De relatie ABAD en reserve GB is er een van broekzak - vestzak, waar vroeger veel waarde aan gehecht werd. De laatste jaren veranderen de inzichten daarover. Wij zouden op termijn wel eens met de raad en het college willen brainstormen of het nog langer gerechtvaardigd is om de twee  genoemde reserves apart van elkaar te laten voortbestaan of dat samenvoeging mogelijk is. 
 
In de Burap is ook gemeld, dat het armoede intensiveringsbeleid nog uitgegeven moet worden. Wij hechten grote waarde aan besteding van dat geld voor de minima en voor bestrijding armoede.  Gerichte besteding voor de Rijksbijdrageregeling Maatschappelijke activiteiten geeft ons zekerheid over het doel van de aanwending. Dat heeft vooralsnog de voorkeur boven het beschikbaar stellen van euro’s zonder dat we weten wat er mee gedaan wordt. Wij vinden dat armoede bestreden moet worden, en zullen daar altijd voor opkomen. De manier waarop we gemeenschapsgeld aanwenden vraagt tegelijk zorgvuldige afweging hoe we het geld zo effectief en verantwoord mogelijk inzetten.
 
De PCW dankt het college en de organisatie voor hun werk en inzet.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»