Informateur college aangesteld

Geschreven op:

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op maandag 14 september Herman Timmermans aangesteld als informateur. Hem is gevraagd deze rol te vervullen, nadat de vier wethouders vorige week ontslag hebben genomen.

De gemeenteraad heeft de informateur verzocht te onderzoeken welke haalbare, betaalbare wensen de fracties voor het komende anderhalf jaar hebben. Daarbij dient het huidige collegeprogramma als basis. Ook is hem gevraagd te onderzoeken welke persoon elke fractie voordraagt als wethouder en welke persoon elke fractie bij de andere fracties ziet als gewenste wethouder. Tot slot is hem gevraagd welke vier personen een goed samenwerkend college kunnen vormen.

De informateur is op donderdag 17 september begonnen met zijn gespreksronde. De komende weken spreekt hij twee keer met een afvaardiging van alle fracties. In deze periode raadpleegt hij op verzoek van de gemeenteraad ook de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris. Het streven is dat de informateur tijdens de raadsvergadering van 30 september verslag doet.

Bron: Gemeente Waddinxveen

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»