Inspiratieavond fractie en bestuur over participatiesamenleving

Geschreven op:

Op 10 oktober kwam de fractie en het bestuur van de PCW samen voor een inspiratieavond over de toenemende invloed van de burger in de lokale politiek. Deze avond was Bas van Hell, specialist op dit gebied in de gemeente Woerden onze leidsman. De avond was een vervolg op een eerdere thema avond met Jan van Ginkel over zijn boek “De Wakkere stad”, over de kracht van de gemeenschap.
In de vorige nieuwsbrief stond het eerste deel van een impressie van die avond. Hieronder het slot:

Iets wat altijd van cruciaal belang is in de contacten met inwoners, is communicatie. Een goede toon, goede en duidelijke informatie en een realistische planning. Er moet in die communicatie niet gedacht worden vanuit de gemeente, maar vanuit de inwoner. Het gaat dan om brieven, mails, persberichten, tweets, enz.. een waaier van communicatiemiddelen dus, met blijvende aandacht voor kwaliteit en slimme inzet van de middelen.

Als je wil veranderen en de inwoner meer centraal wil stellen, dan veranderen de rollen van zowel de raad, het college als van de ambtelijke organisatie. De raad zal bijvoorbeeld meer mee moeten bewegen met de inwoners en vaker beslissen op basis van doorlopen processen. Het college zal niet alleen moeten focussen op de inhoud, maar nog meer op het proces. De ambtelijke organisatie zal vaker de rol van procesbegeleiding op moeten pakken.

Gevolgen van participatie
Geven we als politiek bij meer participatie van inwoners alles uit handen? Natuurlijk niet. De raad mag en moet soms harde kaders stellen; zwakken in de samenleving beschermen; de veiligheid waarborgen enz. enz. Maar binnen die kaders moet veel ruimte zijn voor burgerinvloed. Inwoners willen niet alleen inspraak in de beginfase, maar ook later in het traject. De bijeenkomst in Waddinxveen over het Stationsgebied komt daar al aardig dicht in de buurt.

Tot slot moeten we niet vergeten, dat gemeentebeleid al sinds jaren via participatie tot stand komt. Dit zijn vaak de ketenpartners, die oren en ogen hebben, waar de gemeente die niet altijd heeft.
Waar we tijdens de inspiratieavond over spraken is over de verbreding van die participatie: gewone inwoners, doelgroepen, groepen inwoners er bij betrekken. Je zou de betrokkenheid ook door middel van diverse instrumenten kunnen bevorderen, bijvoorbeeld deels via bijeenkomsten en deels via enquêtes.

De inspiratieavond leverde natuurlijk geen afgerond beeld op. Maar wel een stap voorwaarts in onze bezinning hoe we als grootste partij de democratie in Waddinxveen vitaal kunnen houden.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»