Interview met Sylvia van de Krol-den Ouden

Geschreven op:

Hart voor kwetsbaren


Voor Sylvia zijn inclusiviteit en het opkomen voor de kwetsbaren de belangrijkste missies in haar rol als raadslid namens de PCW. Sinds september 2020 vervult ze deze rol dan ook met veel enthousiasme en inzet. Sylvia: “Op deze manier kan ik me echt inzetten voor de kwetsbare inwoners, van de jeugd tot en met de ouderen. Vaak heb je misschien een specifiek iemand in je hoofd, maar meestal vertegenwoordigt diegene wel een hele groep.”

Haar hele leven woont Sylvia al in Waddinxveen. Al meer dan 22 jaar woont ze samen met haar man Teun, hun zoon Robin (19) en pleegzoon Christiaan (9 en woont al bijna 9 jaar in het gezin Van de Krol) in wijk oost. In haar rol als lid van de pleegouderraad van Horizon kreeg Sylvia te maken met de decentralisatie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Hierdoor werd politieke interesse gewekt. Als bestuurslid van de lokale afdeling van de ChristenUnie kwam ze op de kandidatenlijst van de PCW terecht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Na deze verkiezingen mocht Sylvia aan de slag als fractievertegenwoordiger. Nadat de PCW in september 2020 in het college kwam en er wisselingen in de fractie plaatsvonden, werd ze officieel raadslid.

De focus van het raadswerk ligt voor Sylvia met name op het terrein van de Jeugdhulp en de WMO. Maar ook voor de portefeuilles sport en cultuur is ze woordvoerdster. Omdat het opkomen voor kwetsbaren breed wordt gedeeld in de fractie ziet Sylvia dan ook dat er goede kruisbestuiving kan plaatsvinden. “Ook binnen de onderwerpen als verkeer en wonen is het belangrijk om de kwetsbare inwoners een stem te geven. Dit wordt ook opgepakt door andere fractieleden.”

Binnen de raad heeft Sylvia de afgelopen periode onder andere het Burgervoogdij op de kaart mogen zetten. Hierbij gaat het om kinderen en jongeren in een gezinshuis of instelling, waarbij de voogdij gaat naar een persoon die dicht bij hen staat. Daarnaast heeft ze onlangs aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om te sporten voor kinderen met een rugzakje in Waddinxveen. En binnen de discussie over het inkoopbeleid voor de jeugdzorg heeft Sylvia aandacht gevraagd voor alternatieven voor de gesloten jeugdzorg en de mogelijkheid om ook christelijke hulp in te kunnen kopen. Sylvia: “Toch doe je het niet alleen als raadslid en ook niet alleen als fractie. Veel dingen doe je ook als raad gezamenlijk. Zo hebben we bijvoorbeeld mee kunnen doen met het voorstel van het CDA om het spaargeld van inwoners niet mee te laten wegen bij het toekennen van de energietoeslag.”

Sylvia en haar man Teun zijn nu 13 jaar pleegouder en zijn sinds een paar jaar ook ‘buddy-pleeggezin’ voor startende pleegouders. In die coachende rol zijn ze een vraagbaak voor minder ervaren pleegouders. Het raadslidmaatschap is hiermee goed te combineren. Sylvia: “Voor mij is het een mooie combinatie met de pleegzorg die we als gezin geven. Het past veel beter bij mij dan eerder gedacht. Het thuisfront steunt mij voor meer dan 100% en is ook trots dat ik op deze manier mijn talenten mag inzetten. Soms is het ook wel even puzzelen als ik veel avonden achter elkaar weg ben.”

Binnen de fractie zijn in september 2022 een aantal mensen van functie gewisseld na het vertrek van Jannes Berghout als fractievoorzitter. Sylvia is sindsdien secretaris van de fractie geworden. Deze nieuwe rol brengt extra werk met zich mee en kost extra tijd, maar Sylvia vindt het erg leuk om te doen. Zo is er meer contact en overleg met de fractievoorzitter, mag Sylvia mails van inwoners afhandelen en mag het jaarverslag worden gemaakt.

Gelukkig heeft Sylvia ook nog genoeg tijd voor andere activiteiten. Zo is Sylvia actief voor de kindernevendienst in de kerk. Ook leest ze graag historische of christelijke romans; het liefst gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Sylvia: “Ik vind het interessant om levensverhalen van mensen te lezen en te zien hoe bepaalde gebeurtenissen een leven lang mensen kunnen achtervolgen.”

Wandelen doet ze ook graag. “We wonen in een mooie omgeving en we gaan hier nooit weg.” Met haar man vindt Sylvia het heerlijk om ook andere mooie plaatsen te ontdekken en als gezin doen ze graag aan geocachen. Sylvia: “Onze pleegzoon, Christiaan, is helemaal weg van bruggen en sluizen. Laatst hebben we een route van labcaches gedaan langs verschillende sluizen in Gouda.”

Daarnaast gaat Sylvia een keer in de week naar Gouda. In Souburgh was Sylvia altijd al vrijwilliger en nog steeds gaat ze elke woensdag naar de Rietkraag, waar de bewoners van het toenmalige Souburgh nu wonen, voor een praatje of een spelletje rummikub of scrabble. Ook op deze manier geeft Sylvia invulling aan een van de speerpunten van de PCW: Hart voor de ander.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»