Jaarverslag 2014: De PCW-fractie legt verantwoording af over 2014

Geschreven op:

We nemen een kleine greep van onderwerpen uit deze verantwoording. Het jaar 2014 stond onder andere in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en collegevorming. Naast de ‘gebruikelijke’ financiële onderwerpen (jaarrekening, begroting) waren de huisvesting van het gemeentehuis, de vorming van een coalitie (inclusief coalitieakkoord) en de ontwikkelingen in het ‘sociaal domein’ (denk aan overgang Jeugdzorg naar gemeenten) thema’s die regelmatig onze aandacht vroegen. Andere onderwerpen waren onder andere Triangel, duurzaamheid, ontwikkelingen Glasparel en Passage en de scholenbouw in Waddinxveen-Noord. Ons standpunt met betrekking tot deze –en vele andere– onderwerpen leest u meer in ons jaarverslag.

Daarnaast geeft het verslag informatie over de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de PCW-fractie heeft ingediend; Het gaat hier om een breed terrein van onderwerpen, van risico’s met betrekking tot de decentralisaties tot de (mogelijke) sluiting van het politiebureau.

Omdat de PCW de verantwoording breder wil trekken dan alleen naar bestuur en leden kan men de volledige versie van de verantwoording lezen in het jaarverslag van de fractie die men kan vinden op de website van de PCW (www.kiespcw.nl/bibliotheek.html) of is hier te downloaden (download jaarverslag).

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Deze motie is met algemene stemmen aangenomen!
  Gisteren
 • PCW
  #PCW dient samen met D66 en GroenlinksPvdA een motie in over de mogelijkheden biomassa-installaties <130 kW uit Wad… https://t.co/9XwaORmtzf
  Gisteren
 • PCW
  Lambert den Dekker (PCW) reageert op moties over wel of geen kleine(re) biomassa centrales en het onderzoek daarna;… https://t.co/g0XIUi3RIL
  Gisteren
 • PCW
  Vanavond hebben we als fractie en bestuur een informatiebijeenkomst met Arjan Witte. Arjan is actief als CU-Statenl… https://t.co/KrZSIhxQmD
  27-01-2020
 • PCW
  'Het afsteken van vuurwerk moet worden ingeperkt, maar dat moet wel handhaafbaar en uitvoerbaar zijn. De goedwillen… https://t.co/lHxyQHj1H7
  24-01-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»