Jaarverslag 2014: De PCW-fractie legt verantwoording af over 2014

Geschreven op:

We nemen een kleine greep van onderwerpen uit deze verantwoording. Het jaar 2014 stond onder andere in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en collegevorming. Naast de ‘gebruikelijke’ financiële onderwerpen (jaarrekening, begroting) waren de huisvesting van het gemeentehuis, de vorming van een coalitie (inclusief coalitieakkoord) en de ontwikkelingen in het ‘sociaal domein’ (denk aan overgang Jeugdzorg naar gemeenten) thema’s die regelmatig onze aandacht vroegen. Andere onderwerpen waren onder andere Triangel, duurzaamheid, ontwikkelingen Glasparel en Passage en de scholenbouw in Waddinxveen-Noord. Ons standpunt met betrekking tot deze –en vele andere– onderwerpen leest u meer in ons jaarverslag.

Daarnaast geeft het verslag informatie over de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de PCW-fractie heeft ingediend; Het gaat hier om een breed terrein van onderwerpen, van risico’s met betrekking tot de decentralisaties tot de (mogelijke) sluiting van het politiebureau.

Omdat de PCW de verantwoording breder wil trekken dan alleen naar bestuur en leden kan men de volledige versie van de verantwoording lezen in het jaarverslag van de fractie die men kan vinden op de website van de PCW (www.kiespcw.nl/bibliotheek.html) of is hier te downloaden (download jaarverslag).

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»