Jaarverslag 2015: Betrokken.Betrouwbaar.PCW

Geschreven op:

‘Betrokken. Betrouwbaar. PCW!’ was het verkiezingsthema waarmee de PCW de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in ging. Een verkiezingsprogramma uitgeven met een mooie titel is lang niet alles. Veel belangrijker is het of het een fractie gelukt werkelijk aan een programma gestalte te geven in de praktijk. Met name daarover wilde de PCW verantwoording afleggen.

We nemen een kleine greep van onderwerpen uit deze verantwoording. Het jaar 2015 stond onder andere in het teken van de hefbrug, huisvesting basisscholen, de avondwinkel op zondag en de Erfgoedverordening. Dit naast de ‘gebruikelijke’ financiële onderwerpen (jaarrekening, begroting) en de terugkerende discussie over de huisvesting van het gemeentehuis en de gevolgen van de decentralisaties. Andere onderwerpen waren onder andere Triangel, bereikbare starterswoningen, veiligheid etc. Ons standpunt met betrekking tot deze –en vele andere– onderwerpen leest u meer in ons jaarverslag.

Daarnaast geeft het verslag informatie over de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de PCW-fractie heeft ingediend; Het gaat hier om een breed terrein van onderwerpen, van risico’s met betrekking tot de decentralisaties tot een warmterotonde en aanpak zwerfafval (blikjes en flesjes).

Omdat de PCW de verantwoording breder wil trekken dan alleen naar bestuur en leden kan men de volledige versie van de verantwoording lezen in het jaarverslag van de fractie die men kan vinden op de website van de PCW of is hier te downloaden.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»