Jaarverslag 2015: Betrokken.Betrouwbaar.PCW

Geschreven op:

‘Betrokken. Betrouwbaar. PCW!’ was het verkiezingsthema waarmee de PCW de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in ging. Een verkiezingsprogramma uitgeven met een mooie titel is lang niet alles. Veel belangrijker is het of het een fractie gelukt werkelijk aan een programma gestalte te geven in de praktijk. Met name daarover wilde de PCW verantwoording afleggen.

We nemen een kleine greep van onderwerpen uit deze verantwoording. Het jaar 2015 stond onder andere in het teken van de hefbrug, huisvesting basisscholen, de avondwinkel op zondag en de Erfgoedverordening. Dit naast de ‘gebruikelijke’ financiële onderwerpen (jaarrekening, begroting) en de terugkerende discussie over de huisvesting van het gemeentehuis en de gevolgen van de decentralisaties. Andere onderwerpen waren onder andere Triangel, bereikbare starterswoningen, veiligheid etc. Ons standpunt met betrekking tot deze –en vele andere– onderwerpen leest u meer in ons jaarverslag.

Daarnaast geeft het verslag informatie over de moties, amendementen en schriftelijke vragen die de PCW-fractie heeft ingediend; Het gaat hier om een breed terrein van onderwerpen, van risico’s met betrekking tot de decentralisaties tot een warmterotonde en aanpak zwerfafval (blikjes en flesjes).

Omdat de PCW de verantwoording breder wil trekken dan alleen naar bestuur en leden kan men de volledige versie van de verantwoording lezen in het jaarverslag van de fractie die men kan vinden op de website van de PCW of is hier te downloaden.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»