Jaarverslag PCW-fractie 2018

Geschreven op:

Hierbij presenteren wij u het fractiejaarverslag 2018 van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW). In de gesprekken die de fractieleden met bestuur, leden en burgers voeren blijkt dat zo’n jaarverslag steeds weer wordt gewaardeerd.

 

In dit verslag leggen we verantwoording af van onze inzet het afgelopen jaar. Ook in 2018 mochten we werken onder de zegen van onze God. In dit vertrouwen werken we daarom ook in de politiek verder. In het besef dat ook de plaatselijke overheid ‘dienares’ is van onze goede God. We spreken de wens uit dat dit fractiejaarverslag de band met hen die zich aan ons verbonden voelen zal versterken.

 

We hebben voor het jaarverslag van 2018 gekozen voor een iets andere opzet. In plaats van een opsomming van onderwerpen hebben we nu een meer beschouwende terugblik opgenomen van elk fractielid.

 

Lees hier het complete jaarverslag >

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»