Jaarverslag PCW-fractie 2018

Geschreven op:

Hierbij presenteren wij u het fractiejaarverslag 2018 van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW). In de gesprekken die de fractieleden met bestuur, leden en burgers voeren blijkt dat zo’n jaarverslag steeds weer wordt gewaardeerd.

 

In dit verslag leggen we verantwoording af van onze inzet het afgelopen jaar. Ook in 2018 mochten we werken onder de zegen van onze God. In dit vertrouwen werken we daarom ook in de politiek verder. In het besef dat ook de plaatselijke overheid ‘dienares’ is van onze goede God. We spreken de wens uit dat dit fractiejaarverslag de band met hen die zich aan ons verbonden voelen zal versterken.

 

We hebben voor het jaarverslag van 2018 gekozen voor een iets andere opzet. In plaats van een opsomming van onderwerpen hebben we nu een meer beschouwende terugblik opgenomen van elk fractielid.

 

Lees hier het complete jaarverslag >

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»