Komt tijd - komt raad - komt afscheid

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Meer dan 20 jaar geleden, we hebben het over najaar 1997, kwam de vraag of ik interesse had voor de lokale politiek. Als 23 jarige rechtenstudent (specialiserend in het staats- en bestuursrecht) had ik die interesse zeker wel! En zo stond ik bij de raadsverkiezingen van 1998 op plek 18 van de PCW-lijst.

De 18e plaats is niet echt een positie waarvan je verwacht snel echt verantwoordelijkheid te krijgen... toch werd ik in 2000 duo-raadslid (tegenwoordig fractievertegenwoordiger) en nam ik naast de toenmalige PCW-raadsleden Gert Anker en Bart van der Roest plaats van de commissie Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (ROEZ). Na bijna zes jaar, de verkiezingen van 2006, werd ik gekozen tot gemeenteraadslid. Dat bleef ik tot 2018, nog enkele dagen en ik stop met mijn actieve ‘loopbaan’ als lokaal politicus...

De verkiezingsuitslag van woensdag 21 maart jl. ‘dwong’ mij een keuze te maken: doorgaan als fractievertegenwoordiger of stoppen. Ik heb besloten te stoppen? Een makkelijke keuze? Nee! Een moeilijke keuze? Nee! Ik zie een plek als fractievertegenwoordiger als ‘leerfase’ en ‘opbouwplek’ en niet om af te bouwen... dan loop ik jong talent voor de voeten en ontneem ik hen de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen richting 2022.. zo ben ik ook in 2000 begonnen en zo’n ervaring gun ik ook mijn opvolgers...!

1997 tot 2018; een lange periode! Veel meegemaakt, veel mensen ontmoet. In mijn afscheidsspeech kom ik daar nog op terug. Lid of plaatsvervangend lid geweest van het Algemeen Bestuur van Gouwepark, de Grondbank RZG, de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder en de gebiedsadviescommissie van de GroenAlliantie. Driemaal lid, waarvan twee keer voorzitter, van de campagnecommissie. Bijna twee periodes plaatsvervangend voorzitter van een raadscommissie en een poosje voorzitter van de raadscommissie Samenleving. Met mijn juridische kennis en lange ervaring (met anderen) een Zakboek Raadsleden geschreven waardoor nieuwe raadsleden aan de slag kunnen in een mooi en belangrijk ambt. Een ambt waarin ook het grote gebod om God en de naaste lief te hebben een belangrijk uitgangspunt en ‘opdracht’ is. Een opdracht die op mijn pad kwam en die ik in vertrouwen wil doorgeven.

De afgelopen dagen veel mensen gesproken die ik persoonlijk op de hoogte wilde stellen van mijn besluit. Daarna ging het als een lopend vuurtje... diverse mooie en persoonlijke berichten ontvangen. Daaruit blijkt een stuk waardering maar ook relatie van openheid, samenwerking en vertrouwen die de afgelopen jaren is ontstaan. Ik bedank de fractieleden, bestuursleden, kiezers en vele anderen voor hun vertrouwen en samenwerking. Eveline ben ik dankbaar voor de ruimte die ik van haar kreeg deze mooie hobby uit te mogen voeren. Mijn ouders erken ik in hun opvoeding en verantwoordelijkheidsbesef wat ze mij hebben meegegeven. Als laatste, maar Hij hoort op de eerste plek te staan, dank ik God voor de kracht, energie en wijsheid om wat Hij op mijn pad bracht te mogen doen. Ik vraag Hem om vergeving waar ik heb gefaald!

Ik wens u het goede en Gods zegen toe!

Peter van den Berg
(bijna oud-raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»