Koningin Wilhelminaplein veiliger maken

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Het is een plan dat er al even ligt (2013): Maak van de kruising op het Koningin Wilhelminaplein een rotonde. Dat is veiliger.
In het plan staat: Het Koningin Wilhelminaplein is een kruising met een minder veilige inrichting. Verschillende soorten
fietspaden komen op de kruising bij elkaar. Door de winkels rond de kruising zijn er ook veel voetgangers. Als we de kruising
als rotonde aanleggen en de fietspadenstructuur herzien, ontstaat de meest optimale situatie.
Het ‘rotondeplan’ kon bij het opstellen rekenen op steun van inwoners. Het is echter nooit uitgevoerd en het dreigde
geruisloos te verdwijnen in de la.

Hoe kan dit? Het stond in een zinnetje in de jaarrekening 2019: Bij de actualisatie van de bovenwijkse voorzieningen in 2019
is besloten het kruispunt Koningin Wilhelminaplein niet op te nemen. Hiermee vervalt de rotonde en wordt vervangen van
de verkeersregelinstallatie (VRI) opgenomen in de beheerplannen 2021-2024.

Bij zulke zinnetjes komt het aan op de controlerende taak van de gemeenteraad. Want wat gebeurt hier?
Het college wilde in 2019 de rotonde betalen uit een potje dat daar niet voor bedoeld was. De PCW heeft toen het college
gewaarschuwd dat niet te doen. Het zou nare juridische gevolgen kunnen hebben. Daarom heeft de gemeenteraad via een
PCW-amendement geregeld dat dit potje niet gebruikt mag worden voor de rotonde. Het college blijkt vervolgens besloten
te hebben de rotonde dan maar helemaal niet aan te leggen!
Dat vonden we vreemd. Die rotonde kan nog steeds worden aangelegd, alleen moet het college daarvoor het juiste potje
gebruiken. Het college zegt dat er niet genoeg geld in zit.

Daarom stelden we de volgende vragen:

  1. Waarom hebt u de raad geen voorstel gedaan om budget beschikbaar te stellen voor de rotonde?
  2. Waarom wijkt u van het door de raad vastgestelde en door de inwoners gewilde beleid?
  3. Waarom kiest u voor geld in plaats van veiligheid?

De antwoorden van het college stelden ons bepaald niet gerust. Daarom hebben we via een motie geprobeerd te regelen
dat de rotonde alsnog volgens plan wordt aangelegd. Dat is gelukt. De motie kreeg de steun van CDA en VVD, waarmee hij
met 12 stemmen voor en 9 tegen is aangenomen. Daarmee is de eerste hobbel genomen. De tweede hobbel is het budget.
Het college zal nu waarschijnlijk in december 2020 aan de raad vragen om extra geld beschikbaar te stellen voor de
rotonde. Hopelijk is daar dan ook een raadsmeerderheid voor, zodat we kunnen kiezen voor veiligheid!

Martijn Kortleven
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»