Laagste woonlasten

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Aan het einde van elk jaar stelt de gemeente de begroting en de tarieven vast voor het volgende jaar. De PCW streeft er naar dat Waddinxveen de laagste woonlasten heeft in de regio. En dat willen we graag zo houden!

De belangrijkste gemeentelijke belastingen zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

OZB
De OZB is een belasting die elk jaar wordt betaald door alle inwoners met een koopwoning. Deze belasting wordt bepaald op basis van de waarde van uw huis. Hoe meer het huis waard is, hoe meer OZB u betaalt. Als de kosten voor de gemeente stijgen kan zij de OZB verhogen. De PCW vindt dat er soms te snel aan de OZB-knop wordt gedraaid. Natuurlijk moet de gemeente zijn huishoudboekje op orde hebben, maar wij kijken liever eerst naar andere besparingen voordat we aan de knop van de OZB gaan draaien. Het is echter niet altijd eenvoudig om besparingen te vinden, omdat er de afgelopen jaren al veel is bezuinigd. Daarom zijn we blij dat het de gemeenteraad toch is gelukt om deze belasting in 2021 niet te verhogen.

Heffingen
De rioolheffing en de afvalstoffenheffing moesten helaas wel verhoogd worden. In de wet staat dat beide heffingen ‘kostendekkend’ moeten zijn. En dat zijn ze al enkele jaren niet. Alle kosten voor zowel het beheer van het riool en voor het inzamelen en verwerken van het afval worden betaald door álle inwoners via de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeente stopt dit in een spaarpot voor de betreffende bestemming en betaalt hieruit alle kosten. Dit geld kan niet gebruikt worden voor andere zaken zoals bijvoorbeeld lantaarnpalen, wegen of bestrating. Als er aan het einde van het jaar een tegenvaller is terwijl de spaarpot leeg is dan zou de
afvalstoffenheffing moeten worden verhoogd.

In Waddinxveen is de spaarpot al een tijd leeg. De PCW vindt het belangrijk dat er wat in de spaarpot zit als buffer om tegenvallers op te vangen. De gemeenteraad heeft daarom besloten om de afvalstoffenheffing en rioolheffing te verhogen om voor deze buffer te zorgen. Dat was nodig om de gestegen kosten van afvalinzameling en -verwerking te kunnen dekken. Van een verhoging van heffingen wordt níemand blij. Toch vindt de PCW het beter om de kosten goed te begroten en de afvalstoffenheffing hierop te baseren. Als we in plaats daarvan de OZB zouden verhogen dan zouden de gestegen kosten van afval alleen
door de huizenbezitters betaald worden. Overigens stijgen in het hele land de kosten voor rioolheffing en afvalstoffen. We hebben dan ook het college opgeroepen om te kijken naar bezuinigingen. Toch zijn we blij dat Waddinxveen de laagste woonlasten heeft in de regio.

Want ons motto blijft: Eerst kijken of je kan besparen en daarna pas verhogen.

Corné Verduijn
fractievertegenwoordiger PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»