Lijsttrekker Kees de Jong: "Een stem voor de PCW is een stem voor Waddinxveen"

Geschreven op:

Hieronder de speech die Kees heeft gehouden.

"We hebben er een uurtje fietsen opzitten door ons eigen mooie dorp. Een dorp waaraan de PCW zich verbonden weet, een dorp waarin ik me verbonden weet. Een zelfstandig dorp waarin veel gebeurd is de afgelopen vier jaar. Het meest in het oog springend is dat te zien op de oude voetbalvelden waar nu het nieuwe centrum van ons dorp wordt gebouwd. Ernaast het schitterend nieuw aangelegde park met de kinderboerderij. In de openbare ruimte zijn bijna alle wijken tussen het Gouwebos en de Kerkweg zo ongeveer in zijn geheel op de schop geweest inclusief de Kerkweg-omgeving van de Hefbrug.

Ik ga niet alles opnoemen wat er verder is gedaan want het is verleden en laat iedereen zelf zijn of haar oordeel geven. Zijn we er nu en kunnen de handen over elkaar? Nee, zeker niet want er is ook in de komende jaren nog veel te doen. En de PCW wil daar graag weer bij betrokken zijn en haar steentje aan bijdragen. En we doen dat vanuit een visie die we deels gevat hebben in tien speerpunten. Zijn die aandachtspunten en speerpunten nu heel anders dan de vorige? Nee, de basis van waaruit we als PCW werken is het geloof in God, Die ons deze wereld heeft gegeven om die te beheren en te bewaren en dat ook te doen met oog voor de ander. Met dat gegeven willen we als PCW zorgvuldig omgaan, nu en in de toekomst. Daarbij hoort geen steeds wisselend beleid maar een stuk zorgvuldigheid, een stuk continuïteit en betrokkenheid. Dat vindt u ook terug in ons logo: PCW - betrokken en betrouwbaar.
 
Natuurlijk heeft de PCW een uitgebreide visie op hoe wij denken wat goed is voor Waddinxveen. In ons verkiezingsprogramma kunt u dat rustig nalezen. We hebben die visie ook in tien punten kort en krachtig geformuleerd en voor iedereen ligt er een tienpuntenkaart klaar.

Een paar kernpunten wil ik eruit lichten:

1. De burgers betrekken bij de totstandkoming en evaluatie van beleid.
De afgelopen jaren is daar bij diverse projecten vorm aan gegeven als er wijken werden heringericht. Mensen krijgen vooraf de vraag wat ze graag aangepast willen zien als hun wijk wordt aangepakt. De PCW wil dat nog verder verbeteren en ook achteraf vragen wat er goed is gegaan en wat er beter had gekund. Ook voor de gemeente geldt: "Een klacht is een gratis advies”.

2. We zien om naar elkaar, juist ook als en nu het voor sommigen minder goed gaat.
Nu velen een stapje terug moeten doen, betekent dat ook dat we weer moeten leren om meer naar elkaar om te zien. Pas als de eigen sociale kring onvoldoende in staat is hulp te verlenen aan iemand met problemen, springt de overheid bij. Vanuit dat vertrekpunt wil de PCW de komende jaren zorgen dat mensen niet tussen wal en schip vallen.

3. We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen.
De PCW wil ons dorp groen houden en voor gemeentelijke bomen die gekapt worden een plicht tot herplant. Ook willen we de oude voetbalvelden van WSE niet gebruiken voor woningbouw. Na de scholenbouw willen we dat de rest van de velden een parkachtige setting krijgt, waarmee een blijvend ‘groene’ invulling gegarandeerd wordt.

4. Rust is een must, zeker op zondag, en we willen geen stressmaatschappij.
De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24-uurs stressmaatschappij niet bevorderen, maar zijn voor de zondagsrust. Zondag is een dag van rust, waarop de winkels en bedrijven gesloten blijven. Een dag van kerkgang, bezinning, sociale contacten en uitrusten. Daarmee zijn ook de kleinere winkeliers, ondernemers en werknemers van het midden- en kleinbedrijf geholpen.
Nu we het toch over de ondernemers hebben: De PCW wil dat de gemeente Waddinxveen zich inzet om de meest ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie te worden. Samen met de ondernemers kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. De PCW heeft daar recent al een voorzet voor gedaan waaruit het ondernemersfonds is ontstaan. Een fonds wat gevuld wordt vanuit de bestaande middelen die bedrijven al betalen aan de gemeente.

5. We gaan zorgvuldig om met de schepping
Gods schepping waarin wij leven en werken is kostbaar, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Daarom willen we duurzaamheid stimuleren en proberen onze leefomgeving beter aan de komende generatie door te geven. Als dit kansen biedt voor Waddinxveen, willen we twee extra windmolens plaatsen. Zeker als we die in lijn zetten met de huidige geeft dat nauwelijks ‘horizonvervuiling’. Wij willen als PCW graag zichtbaar maken wat we kunnen doen aan duurzaamheid. Windenergie en elektrisch rijden valt beiden onder de noemer duurzaam.
Omdat een windmolen hierheen halen wat praktische bezwaren geeft, hebben we gekozen voor auto’s. Alle eigenaren die hier met hun auto zijn, wil ik bedanken voor hun medewerking. Ontzettend leuk dat Waddinxveners hier met hun auto staan om andere Waddinxveners daarmee kennis te laten maken. Een van de sterke punten van ons prachtige dorp.

Beste mensen, ik rond af.

De PCW gaat voor continuïteit in beleid en het voortzetten van de koers die is ingezet. Uit veel dingen blijkt dat we in Waddinxveen de juiste koers te pakken hebben en dat willen we zo houden en waar het kan nog verbeteren. De PCW wil "gaan voor Waddinxveen” en een stem op de PCW is daarmee ook een stem voor een sterk Waddinxveen!

Wij hopen en vertrouwen erop dat ons programma ook uw steun heeft of krijgt. Graag ontvangen we uw steun op 19 maart om ons mooie dorp nog mooier en sterker te maken, zodat we als Waddinxveen klaar zijn voor de toekomst.

Kees de Jong
lijsttrekker van de PCW"

 

Het Algemeen Dagblad heeft naar aanleiding van deze speech het volgende artikel geplaatst met de kop: "Waddinxveen wil ondernemerstitel van Bergambacht".

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»