Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Allereerst wil ik het college danken voor het beantwoorden van de technische vragen. In 2018 is gestart met de Programmatische aanpak Gouwe wat later door het leven ging als Beter Bereikbaar Gouwe. Nu zo’n 6 jaar verder bespreken we het raadsvoorstel met de resultaten van deze samenwerking.

6 jaar lang is er door betrokkenen met hart en ziel gewerkt aan dit project. Diverse varianten zijn uitgewerkt en gepresenteerd. 6 jaar is er door de bewoners en bedrijven en andere stakeholders binnen de deelnemende gemeenten meegedacht in participatie ronden. Als raden en staten hebben we heel wat vergaderavonden gezeten voor dit dossier, zijn er diverse moties en amendementen opgesteld om het proces bij te sturen en is er veel geld ingestoken in deze onderzoeksfases.

En (wellicht dat ik het wat cynisch uitdruk) het resultaat na 6 jaar is 2 fietsroutes, wat watermaatregelen op de Gouwe en een lobby voor een Bodegravenboog. Met die maatregelen lossen we de verkeersproblemen in het gebied niet op.
Als PCW fractie kijken we dan ook naar dit voorstel met een gevoel van teleurstelling en daarnaast vragen we ons af hoe we dit hadden kunnen voorkomen. Hadden we wellicht als gemeenteraad meer moeten meegeven aan de voorkant: bijvoorbeeld een duidelijke doelstelling: welke verkeersproblemen willen we oplossen, wat is onze inzet etc.
- Ik ben dan ook benieuwd hoe de wethouder terugkijkt op de start van het project en hoe we dat kunnen verbeteren in toekomstige regionale samenwerkingen.

Tegelijkertijd kunnen we lang treuren over het ontbreken van een goede uitkomst, daarmee zijn onze verkeersproblemen niet opgelost. We groeien hard als gemeente op dit moment zien we de wegen in en rond Waddinxveen dichtslibben en de komende jaren komen er alleen maar auto’s bij door de woningbouwopgave en bedrijvigheid in onze gemeente. Ook de buurgemeenten zien we hard groeien en daarom is een regionale samenwerking van groot belang.

Daarom een paar vragen over deze regionale samenwerking.

Het BBG traject is een vervolg op een besluit van de N207-Zuid. Alle bouwplannen in ons dorp zijn dan ook gebaseerd op de verkeersafwikkeling inclusief de Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan. Cruciale wegen dus om Waddinxveen bereikbaar te houden in de toekomst.
In Februari 2022 communiceerde de Provincie dat de Provinciale Staten in Q4 2022 een besluit zou nemen over de PIP en de uitvoering in 2023 zou beginnen. Echter geeft de meest actuele berichtgeving aan de besluitvorming nog op zich laat wachten en er in Q4 2024 pas een besluit wordt genomen. De geplande opleverdatum zou daarmee verschuiven naar 2028. Kortom een vertraging van zo’n 3 jaar.

Deze vertraging kunnen we niet hebben als we kijken welke bijdrage we leveren aan de bouwopgave van de provincie.

Daarom een paar vragen aan de wethouder.
- Het BBG traject was een vervolg op het N207-Zuid traject voor maatregelen voor de middellange en lange termijn. Op welke manier gaat de provincie de maatregelen voor deze middellange en lange termijn alsnog agenderen?
- Wat is de actuele stand van zaken van de N207 zuid, hoe komt de vertraging en wat gebeurt er op de achtergrond aan dit project?
- Kan de wethouder aandringen op meer urgentie op dit project om te voorkomen dat Waddinxveen verder dichtslibt. Wellicht zou een gedeeltelijke uitvoer op korte termijn van het eerste deel: de Bentwoudlaan een optie zijn?

Daarnaast werken we als Waddinxveen in onze regio Midden Holland samen met de buurgemeenten. Daar hebben we een bestuurstafel Verkeer en ik kan me zomaar voorstellen dat er intensieve besprekingen langs komen aan die tafel gezien de ontwikkelingen in onze regio.
- Op welke manier wordt de raad aangelijnd bij deze gesprekken zodat we op tijd besluiten nemen om onze gemeenten goed bereikbaar te houden in de toekomst?
- Alphen aan den Rijn hoort bij een andere regio en zult u als wethouder niet treffen aan deze bestuurstafel. Op welke manier zoekt u de samenwerking met deze buurgemeente en op welke manier kan de raad daar ook bij betrokken worden.

Tijdens de commissie hebben we een goede bespreking gehad over de afsluiting van het proces. Het gevoel van teleurstelling leefde breed in de raad en samen met de wethouder willen we inzetten om samen met de buurgemeenten in te zetten op een betere bereikbaarheid van onze regio. Met de gemeente Zuidplas wordt ook een intentieverklaring afgesloten om de infrastructuur met elkaar te verbeteren.

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»