Maidenspeech en mondelinge vraag

Geschreven op: | Door: Bart Drost

Geachte voorzitter,

Het is een bijzonder moment om hier te staan. Natuurlijk omdat dat voor mij de eerste keer is. Maar er is nog iets…
Ik neem u even mee terug in de tijd. We schrijven 26 januari 1977. In de Waddinxveense gemeenteraad, in het oude raadhuis aan de Gouwe, wordt een nieuw raadslid voor de SGP beëdigd. Het betreft de heer T. Drost. Zijn hoogzwangere vrouw is bij dit heugelijke feit aanwezig in de raadszaal.
De raadsvergadering duurde lang -er is niets nieuws onder zon, zoals de Prediker het ooit al zei-. Het was zelfs zo erg dat laat op de avond de vergadering werd geschorst en de volgende avond zou worden voortgezet.
De volgende avond, 27 januari 1977 –onthoud die datum!-, werd bij aanvang van de vergadering melding gemaakt van het blijde bericht dat bij het kersverse raadslid Drost en zijn vrouw in de vroege morgen een zoon was geboren. Zij noemden hem Bart en hij staat nu voor u. Het had dus niet veel gescheeld, of ik was in de Waddinxveense raadszaal ter wereld gekomen. Het stemt me overigens dankbaar dat mijn beide ouders, beiden nog gezond, op dit moment met ons meekijken.
En zo mag ik hier nu in de voetsporen van mijn vader treden. Vanuit dezelfde motivatie: maatschappelijke betrokkenheid. Want dat heeft mijn opvoeding gekenmerkt. Hoewel ons gezin met acht kinderen best de nodige aandacht vroeg, toch was er in huize Drost altijd oog voor de medemens die extra zorg of aandacht nodig had. Of dat nu eenzame of hulpbehoevende ouderen zijn, van binnen of van buiten de kerkelijke gemeente, of dat het nu mensen zijn met een beperking, of wat dan ook, het huis en hart van mijn ouders stond -en staat!- voor deze mensen open. En vanuit deze zelfde motivatie, iets betekenen voor de ander die dat nodig heeft, wil ik me ook graag inzetten binnen deze raad. Daarbij wil ik me steeds laten leiden door wat God ons in Zijn woord, de Bijbel, voorhoudt. Want ik ben er diep van overtuigd dat dat werkelijk goed is voor alle mensen. Zorg voor onze medemens die het moeilijk heeft, is een Bijbelse opdracht. In de tijd van de Bijbel mocht er eigenlijk helemaal geen armoede zijn. Daarom mocht men ten tijde van de oogst de hoeken van het land niet afmaaien; dat moest blijven staan voor de armen. Dat kunt u lezen in Leviticus 23.

Daarom vindt de PCW het belangrijk dat er in deze tijd aandacht is voor de zogenoemde energiearmoede. Door de hoge energiekosten dreigen mensen in grote financiële zorgen te komen. De PCW is er blij mee dat er vanuit de landelijke overheid maatregelen zijn afgekondigd, zoals de instelling van een prijsplafond en een tegemoetkoming in de energiekosten. En ook op plaatselijk niveau worden maatregelen uitgewerkt, zoals te lezen in de memo van het college over het project energiearmoede. En ook het Platform Sociaal Waddinxveen, waar ik gisteravond bij aanwezig mocht zijn, werkt aan een advies over dit onderwerp.
Deze veelheid aan acties is mooi, maar heeft ook een risico in zich; hoe blijft het voor de inwoners van ons dorp overzichtelijk welke maatregelen er zijn en voor wie deze bedoeld zijn?

Daarom stel ik namens de PCW de volgende vraag aan het college:
“Hoe gaat het college er voor zorgen dat de beschikbare maatregelen van zowel de landelijke als de plaatselijke overheid goed en in samenhang onder de aandacht worden gebracht bij diegenen waarvoor deze bedoeld zijn?”

Ik dank u!

Antwoord wethouder Leferink:
In haar beantwoording gaf de wethouder in eerste instantie aan dat het college met de inwoners gaat communiceren over de maatregelen en de samenhang daarvan zodra meer bekend is over de uitvoeringstermijnen van de maatregelen van de overheid.
In een vervolgvraag vroeg ik naar de wijze waarop er gecommuniceerd gaat worden. Het college wil dit doen via een scala aan kanalen, zoals via Hart van Holland, de gemeentelijke website, de Voedselbank, de bij de gemeente bekende adressen van huishoudens die voor de tegemoetkoming energiekosten in aanmerking komen en ook via de huisartsen, die ook goed zicht hebben op huishoudens waar het moeilijk is.

Bart Drost
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»