Maidenspeech van Martijn Kortleven

Geschreven op:

Meneer de voorzitter,

Voordat ik iets ga zeggen over de Tweede Bestuursrapportage, eerst een persoonlijk woord.

Liever had ik hier vandaag niet gestaan…

Want ik sta op de plek van Ton van Doorn, onze fractievoorzitter die ons ontvallen is. Mijn fractie mist Ton nog iedere vergadering, zijn manier van leidinggeven, zijn wijsheid en zijn politieke adviezen. Maar we mogen geloven dat Ton nu bij Zijn God mag zijn en daarom is het toch goed zo.

We zijn dankbaar dat er continuïteit is in de fractie en dat  Chris van Harten Ton is opgevolgd als fractievoorzitter.

Voorzitter, toen ik 3 jaar geleden fractievertegenwoordiger werd, had ik niet kunnen denken dat ik hier vandaag zou staan  als opvolger van Ton van Doorn in de raad. Het is me een eer dat ik dit mag doen.

Peter van den Berg leerde me de politieke mores.Blijkbaar kreeg hij daardoor zoveel inspiratie dat ie er een boek over ging schrijven. Hij is alleen het hoofdstuk over de maidenspeech vergeten.

Ton leerde me het verschil tussen technische en politieke vragen en vooral deze twee dingen: wat is een goede vraag? en is deze  vraag ook relevant?

Het heeft tijd gekost om het fractiewerk in te passen en te combineren met gezin en werk. Mijn vrouw en kinderen hebben er aan moeten wennen dat ik meer avonden weg ben dan voorheen. We hebben gezocht naar andere manieren en tijden om er voor elkaar te zijn. Dat is gelukt en ik ben hen dankbaar voor hun steun daarin. Ze zitten hier ook allemaal vanavond om mij te steunen.

 Er is een gezegde: De mens wikt, God beschikt. Ik denk dat het klopt. Als ik terugkijk, vind ik het wel bijzonder dat ik ingewerkt ben op financiën, het enige beleidsterrein waarop onze fractie maar één woordvoerder had.. Daardoor kon ik tijdens Tons ziekteperiode hem vervangen bij de behandeling van jaarrekening, bestuursrapportage en begroting. Ton was specialist op dat gebied. Ik ben dat nog niet, maar het lukt inmiddels wel om enigszins zinnige vragen te kunnen stellen.

Ik beschouw mijzelf pas als specialist als ik vragen begin te stellen, waarop wethouder De Jong niet direct een antwoord weet…

 

Burap II
Voorzitter, dan nog kort iets over de tweede bestuursrapportage (afgekort Burap)

Dank aan de organisatie voor het opstellen daarvan. Het valt me op bij dit raadsvoorstel en ook bij andere raadsvoorstellen dat het raadsvoorstel een goede samenvatting geeft van de onderliggende stukken, met duidelijke besluitpunten.

Deze Burap laat veel groene smilies zien. Het resultaat is ook aanmerkelijk beter dan het resultaat van de eerste Burap. Anderzijds is het verbeterde resultaat ook wel enigszins cosmetisch van aard, gezien de overhevelingen van budgetten van bijna een miljoen euro.

Digitalisering
Waddinxveen loopt behoorlijk voor op andere gemeentes met doelgerichte digitalisering. Met 78% digitale aangiftes bij burgerzaken voorzien we kennelijk in een behoefte.

Integraal Huisvestingsplan
Bij de eerste drie projecten van het Integraal Huisvestingsplan blijkt het budget niet toereikend te zijn. De PCW vindt het daarom een verstandig voornemen om de VNG-norm los te laten en bij de eerste Burap in 2018 een indexering  volgens de BDB-normering (die veel realistischer is) toe te passen bij lopende projecten.

Meneer de voorzitter, ik sluit af.

Ik mag nu, op de valreep, deel uitmaken van deze raad. Dat doe ik vanuit mijn christelijke overtuiging, waarbij ik bid om Gods zegen.

Ik wil graag samenwerken met het college en met de andere fracties, of het nu coalitie of oppositie betreft. Natuurlijk zijn er politieke verschillen, soms uitvergroot, soms misschien wel teveel uitvergroot. En de emoties lopen wel eens op. En we zetten elkaar wel eens klem in een debat. Maar bij de borrel blijken we allemaal gewoon mensen te zijn, die graag een bitterbal lusten en een wijntje en die kunnen toegeven dat ze misschien te fel waren in een debat en die best willen samenwerken met elkaar. En dan maakt het even niet uit van welke partij je lid bent. Want tenslotte zijn we één raad. En we zoeken allemaal het beste voor Waddinxveen. Van zo’n raad wil ik graag deel uitmaken.

 

Martijn Kortleven
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»