"Meld het Chris" - meldpunt voor woningzoekenden

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Waddinxveen is een dorp in ontwikkeling. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd. Toch ontvangen wij signalen dat sommige mensen maar moeilijk aan een (geschikte) woning komen. Denk hierbij aan senioren, starters en mensen die op basis van hun inkomen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
In de gemeenteraad is hierover de afgelopen tijd regelmatig gesproken, maar over de aard en de omvang van de problematiek bestaat in de praktijk onduidelijkheid.

Tegen welke problemen lopen woningzoekenden aan? Waar is behoefte aan? Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? 

Om daar meer inzicht in te krijgen opent de PCW het meldpunt 'Meld het Chris'. Wij nodigen iedereen van harte uit de komende zes maanden zijn/haar ervaringen en suggesties met ons te delen. Zo willen wij een beter zicht krijgen op de problematiek en dit meenemen in de gemeenteraad.


Ervaringen en suggesties kunt u en kun jij doorgeven via Twitter (@chrisvharten #meldhetchris), via onze Facebookpagina of via email (c.vanharten@waddinxveen.nl). Wij zien uit naar uw en jouw reactie! Alvast bedankt.

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»