#meldhetchris

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Er is veel gebeurd in Waddinxveen in 2015! Ook op het gebied van wonen. Zo begint Park Triangel inmiddels aardig vorm te krijgen en hebben de eerste bewoners hier inmiddels hun plek gevonden. Maar ook andere locaties zoals Alblaslocatie en ’t Suyt  doen het goed. Daar zijn we blij mee! 

Maar toch zijn er nog steeds mensen die er niet in slagen om in Waddinxveen een passende woning te vinden. De PCW heeft daarom in 2015 diverse keren in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de moeilijke positie van verschillende doelgroepen. Zo hebben we in april 2015 ervoor gezorgd dat het maximale bedrag voor een starterslening werd verhoogd tot € 25.000. In juni hebben we in de raad aandacht gevraagd voor de lage slaagkans van jongeren op een huurwoning. Het college hebben we gevraagd om te onderzoeken hoe deze slaagkans kan worden verhoogd. En in november hebben we bij het college aandacht gevraagd voor de lastige positie op de huurmarkt van mensen met een inkomen tussen € 34.000 en € 43.000. We hebben gevraagd om te onderzoeken op welke wijze (meer) huurwoningen tot ongeveer € 800 in Waddinxveen gebouwd kunnen worden. 
 
De PCW is blij met initiatieven zoals die in Park Triangel worden ondernomen, bijvoorbeeld waar het gaat om het bouwen van woningen met een beukmaat van 4.80m. Dit biedt kansen voor jongeren en alleenstaanden om ook een woning te kopen. Deze week zal hierover door de raad een besluit genomen worden. Wij vinden het jammer dat diverse fracties in de raad zich hierover negatief hebben uitgelaten, alsof een smallere woning geen recht zou doen aan de kwaliteit van de wijk. Terecht merkte wethouder De Jong op dat het geen kwaliteitsdiscussie is, maar een bereikbaarheidsdiscussie.
 
In de gemeenteraad wordt dus regelmatig gesproken over de problemen waar sommige doelgroepen in Waddinxveen tegen aan lopen. Maar het blijkt lastig om hier in de praktijk goed de vinger achter te krijgen. Als PCW willen we hier graag meer zicht krijgen. Daarom hebben we het meldpunt ‘Meld het Chris’ geopend. Wij nodigen u/jou (jong of oud, alleenstaand of gezin) van harte uit uw ervaringen met ons te delen. Dit kan onder andere via onze website (www.kiespcw.nl) of via Twitter (@chrisvharten of @KiesPCW).  Uw input is van harte welkom en willen wij het komend jaar graag meenemen in de gemeenteraad.
 
#meldhetchris

Ik wens u een gelukkig 2016 onder de zegen van God.
 
Chris van Harten
raadslid PCW 
 
Dit artikel is eerder verschenen op www.dewaddinxvener.nl

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»