Middeninkomens krijgen meer kans op een middenhuurwoning

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies

De aangenomen motie van de PCW en het CDA om huishoudens met een middeninkomen ook een goede kans te geven op een huurwoning in Waddinxveen heeft effect!

Voor veel huishoudens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning zijn er te weinig woningen beschikbaar in Waddinxveen, de zo geheten middenhuur woningen. Huishoudens met een inkomen < € 55.000 (bruto) kunnen een maximale hypotheek krijgen van circa € 220.000, maar zelfs starterskoopwoningen in de Triangel beginnen bij € 240.000. Deze huishoudens hebben ook recht op een woning in Waddinxveen en kunnen meestal wel een huurprijs betalen tot € 900 per maand.

Om ook deze huishoudens meer kans te geven op een woning in Waddinxveen heeft de PCW, samen met het CDA, tijdens de behandeling van de huisvestingsverordening in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering (13-6-2019) een motie ingediend. Hierin werd het college verzocht om in regionaal verband Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas) te bespreken hoe huishoudens met een inkomen tussen de € 38.035 en € 55.000 (bruto) ook een goede kans kunnen krijgen op een middenhuurwoning (vanaf € 720,42 tot € 900 per maand). Deze motie is toen unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

In het bericht op de PCW-website vroegen we ons af wat het resultaat zou zijn van deze besprekingen. Uit een memo van het college (in de weekmap 29; 16-7-2020) blijkt dat onze motie effect heeft. Inmiddels is er een regionaal afgestemde versie van een concept Middenhuurverordening tot stand gekomen. De planning is dat de definitieve versie nog dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dit betekent dat huishoudens met een middeninkomen dan ook een goede kans krijgen op een huurwoning in Waddinxveen. Daar zijn we als PCW erg blij mee! Wij willen immers een geschikte woning voor iedereen in Waddinxveen.

Albert Kerssies
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»