Moet een politieagent voorrang krijgen?

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

De komende jaren wordt een tekort verwacht aan mensen met een zogenoemde maatschappelijke sleutelfunctie. Hierbij kun je denken aan een politieagent en een verpleegkundige. In zijn nieuwjaarstoespraak heeft directeur René Mascini van Woonpartners Midden Holland voorgesteld om mensen met zo’n sleutelfunctie voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. De gedachte hierbij is dat deze mensen dan eerder kiezen voor een baan in Waddinxveen of onze regio, waardoor het tekort aan bijvoorbeeld verpleegkundigen in onze regio wordt aangepakt.

In een poll op Facebook hebben wij onlangs de stelling neergelegd: Het is een goede zaak als mensen met een maatschappelijke sleutelfunctie in Waddinxveen voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Op deze poll zijn 113 stemmen uitgebracht. Een grote meerderheid van 73% geeft aan het het oneens te zijn met deze stelling. Een van de reacties zegt bijvoorbeeld: De jeugd komt zo nooit meer aan een betaalbare huurwoning. Deze reactie geeft het dilemma weer waar we voor staan: de keus voor steun aan een bepaalde groep, heeft negatieve gevolgen voor een andere groep.

Passende en betaalbare woning voor iedereen

De PCW wil dat iedereen een passende en betaalbare woning kan vinden in Waddinxveen. Het is een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Diverse groepen hebben grote moeite om in Waddinxveen een sociale huurwoning te vinden, bijvoorbeeld jongeren. Een belangrijke vraag is daarom hoe we de voorraad sociale huurwoningen het beste kunnen verdelen. Het antwoord op deze vraag is niet makkelijk. Is het goed om bepaalde doelgroepen (zoals politieagenten en verpleegkundigen) voorrang te geven, waardoor andere groepen nog moeilijker aan een sociale huurwoning komen? Dat is een lastig dilemma. Wij zien uit naar het gesprek hierover met Woonpartners en de andere partijen die in gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. De uitslag van de poll is glashelder en zullen wij hierin zeker betrekken.


Chris van Harten
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»