Mondelinge vraag Concessie openbaar vervoer

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Op de website van Provincie Zuid Holland zagen wij het persbericht over de concessie openbaar vervoer Zuid-Holland Noord.

Hier is een lang proces aan vooraf gegaan waar we als raad ook in meegenomen zijn. Mooi om te zien dat deze concessie is gelukt en we vanaf eind 2024 emissievrije bussen van Qbuzz door ons dorp kunnen zien rijden.

Als PCW zijn we voorstander van voldoende verbindingen van openbare vervoer en goede toegankelijkheid hiervan voor onze inwoners.

Vandaar dat wij de volgende vragen hebben aan de wethouder:

  • Wat betekent deze concessie voor de buslijnen en haltes in Waddinxveen?
  • Wordt er met deze concessie ook gewerkt aan vervanging van bushaltes en wordt deze dan ook direct voorzien van groene daken?
  • Ziet de wethouder koppelkansen om de toegankelijkheid van openbaar vervoer te verbeteren?

Qbuzz wint openbaar vervoerconcessie Zuid-Holland Noord - Provincie Zuid-Holland

De wethouder geeft aan dat deze concessie geen wijzigingen geeft op het aantal opstapplekken in Waddinxveen. Er is wel toegezegd dat er 2 nieuwe buslijnen zouden komen. 1 tussen Lansingerland, Zoetermeer en Station Waddinxveen en de ander die zich meer richt op het gebied Coenecoop. De verdere uitwerking moet nog concreter vorm gaan krijgen het komende jaar. Als PCW hebben we daarop gevraagd of er bij die verdere uitwerking ook gekeken kan worden naar de lijnen naar Gouda en een eventuele stop bij het Hoornbeeck College in Gouda.

Het vervangen van de bushokjes is geen onderdeel van de concessie maar wordt wel besproken met de Provincie.

Aangezien de bushokjes niet in concessie zitten zijn er ook geen koppelkansen. Wel is er onderzoek gedaan door de provincie naar de toegankelijkheid van de bushaltes en Treinstations in Waddinxveen. In Waddinxveen kwam uit dat onderzoek naar voren dat de toegankelijkheid goed op orde is. Wel wordt in de bus zelf gekeken naar een beter comfort in de bus wat ook opgenomen zit in de concessie.

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»