Mondelinge vraag ‘Een brief posten in de wijk Triangel’

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Tijdens ons wijkspreekuur in de wijk Triangel kwam de vraag naar een oranje brievenbus. Er blijkt geen brievenbus in de wijk te staan. Deze is wel zeer gewenst.

Als PCW zijn we voor goede voorzieningen dichtbij zoals winkels en in dit geval een brievenbus. Voorzieningen moeten toegankelijk zijn. De bewoners van de Triangel moeten dichtbij hun brief of kaartje kunnen posten.

Op de website van de PostNL lezen we het volgende:

Altijd een brievenbus in de buurt

Brievenbussen moeten altijd voor iedereen bereikbaar zijn. Ook voor mensen die minder mobiel zijn.

Op de locatiewijzer van de PostNL zien we (https://www.postnl.nl/locatiewijzer?q=Waddinxveen%252C%2520Waddinxveen&f=0&c=0) dat de dichtstbijzijnde brievenbus voor de wijk Triangel in industrieterrein Coenecoop is of aan de Sterrenlaan.

Als PCW hebben we de volgende vragen aan het college:

  1. Komt er binnenkort een oranje brievenbus in de wijk Triangel?
  2. Is de gemeente bereid te kijken naar de toegankelijkheid van alle oranje brievenbussen in ons dorp?

Wethouder Martijn Kortleven gaf als reactie dat er in 2017 al contact is geweest met PostNL en is uitgezocht of er een oranje brievenbus zou kunnen komen in de nieuwe wijk Triangel. Het antwoord daarop was ‘nee’. PostNL heeft haar beleid aangepast, omdat er steeds minder brieven/post wordt verstuurd. De oranje brievenbussen moeten op plekken staan waar veel mensen komen en dichtbij winkelcentra. Voor de inwoners die minder mobiel zijn, zal er ook door een ander de boodschappen gedaan moeten worden en kan deze persoon direct de post meenemen;

Een herschikking van de brievenbussen in ons dorp is geen optie, omdat er wellicht dan brievenbussen zullen worden weggehaald gezien het nieuwe beleid van de PostNL.

Jammer, maar een duidelijk antwoord!

Namens de PCW Fractie

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»