Mondelinge vraag huisvesting arbeidsmigranten

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Na ons bezoek aan glas en tuinbouw toer bij o.a. LKP plants te Moerkapelle en bij Landlust Agro afgelopen zaterdag 1 oktober is ons duidelijk geworden dat het vraagstuk m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten nog steeds hoog op de agenda’s staat van deze sector. Daar is veel behoefte aan. Als PCW hebben we hier al enkele keren aandacht voor gevraagd. Tijdens deze bijeenkomst gaf de heer Schuurman (wethouder gem. Zuidplas) aan als het gaat om beleid en plannen m.b.t. huisvesting en regelgeving hier al in een ver gevorderd stadium mee te zijn. Hij deed daarbij ook de handreiking om bij dit dossier gebruik te maken van elkaars kennis. Vorig jaar (juni 2021) gaf de wethouder aan dat dit geborgd zou worden in het economisch koersdocument. Onze vraag aan de wethouder is wat de stand van zaken huisvesting van arbeidsmigranten in Waddinxveen is.

Is er intussen meer en beter bekend om hoeveel arbeidsmigranten het binnen de gemeente Waddinxveen gaat?

Kijkt u dan alleen naar arbeidsmigranten uit de tuinbouwsector of arbeidsmigranten sector breed? 

Heeft u al concrete plannen en/of wanneer kunnen wij hierover als raad iets terugzien? 

 

De wethouder heer Kerssies heeft geantwoord dat woonvoorziening arbeidsmigranten een plaats krijgt in de woonzorgvisie en het daarna voortvloeiende uitvoeringsprogram. Dit wordt dit jaar nog besproken. Er wordt dus een beleidskader gemaakt rondom woonhuisvesting arbeidsmigranten. Dit zal gaan met punten gaf Dhr. Kerssies aan en zal in beleidskader duidelijk worden hoe dit proces zal gaan verlopen. Met dit antwoord zullen arbeidsmigranten, tuinders en andere werkgevers blij zijn.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

Bekijk hier het artikel van het Algemeen Dagblad over dit onderwerp!

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»