Mondelinge vraag leerlingenvervoer

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

De scholen voor Speciaal Onderwijs in de gemeente Alphen aan den Rijn (Prisma SO en VSO, OpMaat SO en Auris de Taaltuin) hebben gezamenlijk een brief gestuurd over het leerlingenvervoer aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Ze vinden dat de situatie niet langer acceptabel is en kinderen in gevaar brengt. Vanuit de hele regio komen deze kinderen, ook uit de gemeente Waddinxveen. 

De meest in het oog springende problemen zijn:

  1. Leerlingen worden niet of te laat opgehaald (thuis of van school).
  2. Leerlingen zitten te lang in de taxi omdat de routes niet goed zijn afgestemd.
  3. Het klimaat in een aantal taxi's is ronduit onveilig te noemen.

Het onnodig lang – in riemen vastgezet – vervoeren van leerlingen heeft een diepe impact op het welzijn en functioneren van kinderen. Sommige kinderen ontwikkelen grote angsten voor de busjes.

 

Als PCW hebben we de volgende vragen aan het college:

  • Hoe is de situatie rondom leerlingenvervoer dit nieuwe schooljaar voor de kinderen uit Waddinxveen die er gebruik van maken?
  • Worden ze op de afgesproken tijd opgehaald en zijn ze op tijd op school? En weer thuis?
  • Is de lengte van de rit van huis naar school acceptabel? 
  • Hoe is het met de veiligheid van het klimaat in de taxi’s? 

 

Wethouder Vleij gaf de volgende antwoorden:

Dit schooljaar is goed begonnen voor het leerlingenvervoer in Waddinxveen; weinig problemen. Er zijn voldoende chauffeurs voor de taxi’s om de kinderen op te halen en weer thuis te brengen. In principe rijden de taxi’s allemaal op tijd. De gemeente Waddinxveen heeft geen klachten ontvangen zoals de gemeente Alphen aan den Rijn. De norm van maximaal 60 minuten in de taxi per rit wordt gehaald. In de gemeente is niet bekend dat de veiligheid in de taxi’s vanuit Waddinxveen niet goed is.

Als PCW zijn we blij te horen dat de start goed is en we hopen dat dit zo blijft! 

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»