Mondelinge vraag onderhoud bedrijventerrein Coenecoop

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Mondelinge vraag gesteld tijden vragenhalfuurtje raadsvergadering d.d. 15 december 2021.
De mondelinge vraag kwam tot stand in samenspraak met een bewoner woonachtig in de Victorwijk en het gaat o.a. over onderhoud
bedrijventerrein Coenecoop.

Het valt ons op dat diverse kolken richting het spoorpad helemaal overwoekerd zijn. Bij regen staat het hier dan ook altijd blank.
Ook voetpaden en fietspaden lopen niet in elkaar over. Er staat een ongebruikt bushokje waarbij gebruik is gemaakt van geleidelijntegels. Willen we het fietsverkeer promoten en een veilig en mooi bedrijventerrein ontwikkelen (veel voetgangers maken in de pauze gebruik van de aanwezige voetpaden), dan moet alles elkaar logisch en goed aansluiten. Denk daarbij ook aan toegang tot het nieuwe afvalbrengstation.
1. Wanneer staan bovenstaande zaken in de planning om aan te pakken. Denk dan aan de rioolkolken, voetgangerswegen die aansluiten, fietspaden die aansluiten. Bushokje weghalen, blinde geleide tegels hergebruiken?
2. Als je vanuit de Victorwijk naar station of Wijk triangel wilt fietsen, sluiten fietspaden niet op elkaar aan. Zit hier wel wat in de planning om dit te realiseren? Ik kon deze info niet vinden binnen IBOR.
3. Kunt u een planning in tijd geven wanneer bovenstaande zaken op de planning staan en of zijn gerealiseerd?

Antwoord van de wethouder: Het schoonmaken van de kolken zullen we zo spoedig mogelijk oppakken. Bushokje is van een exploitant en die zullen we weghalen en de geleidelijntegels zullen we opslaan op de Gemeentewerf om indien nodig later te hergebruiken.
U heeft het niet kunnen vinden in de IBOR, dat klopt, want deze staat niet op de lijst om komende vier jaar aan te pakken wat inhoudt dat er ook geen budget voor is. Het was qua visueel bij het maken van het beheerplan nog niet nodig bedrijventerrein op te nemen in het beheerplan. Ik weet niet of we dit komende jaren wel gaan opnemen. Er zal dan opnieuw naar gekeken worden. Fietspaden en verbindingen worden nu regionaal bekeken. Fietsverbinding vanuit centrum naar Wijk Triangel wordt op het ogenblik meegenomen in programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) en daar is ook een bedrag voor opgenomen om hier daadwerkelijk wat aan te gaan doen.

Vervolgvraag: In 2019 hebben we het KVO-certificaat uitgereikt wat staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen = gezamenlijk bijdragen aan een schoon, goed onderhouden en veilig bedrijventerrein. Het zou mooi en fijn zijn als we dat in 2022 opnieuw kunnen doen. U als Wethouder heeft de contacten met OPW. Hoe ziet onderhoud eruit en hoe gaan we dit komende jaren oppakken. Zeker gezien de voetpaden die niet aansluiten.

Antwoord wethouder: We doen wel ons reguliere onderhoud, maar niet grootschalig reconstructie. Wel volgens beheers niveau. Contacten OPW zijn er en kijken we naar zaken die we gewoon snel kunnen regelen. Van de bewoner uit de Victorwijk hebben we intussen vernomen dat er contact is geweest met de Wijkregisseur en zijn er daadwerkelijk zaken in gang gezet zijn. Als volksvertegenwoordigers zijn we blij met deze gang van zaken!

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»