Mondelinge vraag: Samen maken we Waddinxveen toegankelijker

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

De Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich al jaren in voor het vergroten van de toegankelijkheid in Nederland voor mensen met een lichamelijke beperking.

Uit recent onderzoek van de Zonnebloem blijkt dat 73% van hun doelgroep aangeeft uitstapjes over te slaan omdat straten en wegen niet of onvoldoende toegankelijk zijn.

Onlangs heeft de vereniging middels een campagne met een verkeersbord aandacht gevraagd voor de uitdagingen waar mensen met een lichamelijke beperking dagelijks mee te maken hebben in het verkeer en in de openbare ruimte. 

Bij de uitvoering van herinrichtingsplannen worden stoepen opgebroken en looproutes afgezet, waardoor mensen met een lichamelijke beperking een uitdaging hebben om er zonder zorgen op uit te gaan.

Onze vragen aan de wethouder zijn:

- Op welke manier worden de belangen van mensen met een lichamelijke beperking meegewogen bij de herinrichtingsplannen?

- Hoe wordt er praktisch gekeken naar vervangende looproutes voor deze doelgroep bij de uitvoering van herinrichtsplannen en wordt deze duidelijke gecommuniceerd?

- Daarnaast zou ik de oproep van de Zonnebloem willen herhalen in Waddinxveen dat we als mede-Waddinxveners rekening houden door stoepen vrij te houden.

 

Wethouder Albert Kerssies geeft aan dat de belangen van mensen met een lichamelijke beperking worden meegewogen door ze te betrekken bij het participatie traject. Tijdens de herinrichting worden vervangende looproutes ingericht en de woningen blijven goed bereikbaar.
De wethouder geeft aan dat in het collegeprogramma opgenomen is dat er een inventarisatie komt van knelpunten van de doelgroep en dat hierbij Stichting de Zonnebloem wordt betrokken.

 

 

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»