Mondelinge vraag Subsidie Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Geschreven op: | Door: Bart Drost

Voorzitter,

De PCW vindt het verduurzamen van gebouwen erg belangrijk. Ook de verduurzaming van Maatschappelijk Vastgoed. 

Door het nemen van maatregelen als isoleren, plaatsen van warmtepompen, installeren van zonnepanelen, goede ventilatie en dergelijke, kan het energieverbruik van bijvoorbeeld scholen en ander maatschappelijk vastgoed sterk worden teruggedrongen en de CO2-emissie fors worden verlaagd.

Deze maatregelen kosten echter ook geld. Veel geld vaak. Daarom is de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) in het leven geroepen. Deze subsidiepot bevat een bedrag van 237,5 miljoen euro en per ingediend project kan tot een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro subsidie worden ontvangen. Deze subsidieregeling wordt 22 april 2024 opengesteld.

De PCW zou graag zien dat ook de gemeente Waddinxveen een of meer projecten indient voor het verkrijgen van deze subsidie. Dat kan een mooie stimulans zijn in de verduurzamingsopgave.

Het aanvragen van deze subsidie is echter wel aan veel randvoorwaarden en eisen gebonden en het verdient dan ook aanbeveling om tijdig te starten met het opstellen van de aanvraag, het liefst met behulp van een deskundig adviseur, om de kans van slagen te vergroten.

De subsidieverstrekking gebeurt volgens het first-come-first-serve-principe. Of in goed Waddinxveens: wie eerst komt, eerst maalt. Het is daarom raadzaam de aanvraag/aanvragen tijdig klaar te hebben, zodat deze direct op de eerste openstellingsdatum van 22 april kunnen worden ingediend.

Onze vragen aan de wethouder zijn: gaat Waddinxveen inderdaad een of meer projecten indienen? Is al bekend welke projecten dat zijn? Is reeds gestart met het opstellen van de aanvraag?

 

Antwoord van de wethouder: de gemeente is op de hoogte van deze subsidieregeling en er heeft een eerste snelle scan plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de ontwikkeling van De Gouwehal al te vergevorderd is en de ontwikkelingen in Park Triangel nog niet ver genoeg om nu van deze subsidie gebruik te kunnen maken. De komende tijd zal nader worden bezien of er projecten zijn die in aanmerking komen en die in de komende subsidieperiode ontwikkeld worden.

 

Bart Drost
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»