Mondelinge vraag verlagen maximale snelheid Henegouwerweg

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Geacht college,

Deze week publiceerde het CBS cijfers over het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. Hierin zien we een trieste piek waarbij de Provincie Zuid-Holland op een zorgelijke plek 2 staat met 110 verkeersslachtoffers in 2022.

Volgens onderzoek vindt 41 Procent van de dodelijke verkeersongelukken plaats op provinciale wegen.

Veilig Verkeer Nederland heeft daarom onlangs ook een advies uitgebracht om de snelheid op provinciale wegen naar beneden te brengen van 80 km/uur naar 60 km/uur. Snelheid en inrichting spelen namelijk vaak een rol bij deze dodelijke ongelukken.

Als we daar met een ‘Waddinxveense bril’ naar kijken zie ik 2 verschillende provinciale wegen in Waddinxveen.

Een snelheidsverlaging op de Vredenburghlaan gaat weinig bijdragen aan meer verkeersveiligheid. Een andere Provinciale weg die we hebben in Waddinxveen is de Henegouwerweg tussen de Coenecoopbrug en de Henegouwernesse. Hierover hebben we het in het verleden regelmatig gehad in deze raad.

De PCW van mening dat er voor deze weg wel degelijk een relatie is tussen snelheid, inrichting en verkeersveiligheid en daarom zien wij een verband tussen deze onderzoeken en de situatie op de Henegouwerweg.

Op dit moment zijn de formatiebesprekingen aan de gang in de provincie. Wij denken dat dít een juist moment kan zijn om onze breed gedragen wens kenbaar te maken bij de formerende partijen.

Daarom heb ik de volgende vragen aan het college:

Herkent u het verschil tussen de verschillende provinciale wegen in Waddinxveen en de verkeersveiligheid?
Zo ja, bent u bereid om (met het advies van de VVN in de hand) een pleidooi te doen bij de formerende partijen in de Provincie om de snelheid van de Henegouwerweg te verlagen naar 60 km/uur?

Link naar advies VVN: Advies VVN: Breng snelheid terug naar 60 km/uur op 80km/uur-wegen die niet optimaal veilig zijn ingericht | Veilig Verkeer Nederland

Link naar CBS rapport: Meer verkeersdoden in 2022, vooral fietsende 75-plussers vaker slachtoffer (cbs.nl)

We zijn blij met de toezegging van de wethouder die als antwoord op onze vragen aangaf dat ze dit punt gaat bespreken met de provincie. Ook het college staat op het standpunt dat de snelheid naar beneden moet worden gebracht. Daarnaast heeft de provincie ook de wens uitgesproken dat deze weg terug gebracht wordt naar 60 km/uur.

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»