Mondelinge vraag, vragenhalfuurtje 21-9-2022

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Minister VROM heeft het Rijksvastgoed opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2000 flexwoningen.

Om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden.

We hebben binnen Waddinxveen een proefopstelling gehad van een flexwoning, waar veel animo voor is geweest. Dit is een mooie stimulans om als gemeente locaties aan te wijzen en in samenspraak corporaties flexwoningen af te nemen, zodat we spoedzoekers een woning aan kunnen bieden. Is de wethouder op de hoogte van de taskforce versnelling tijdelijke huisvesting.

  1. Bent u ook voornemens om gebruik te maken van deze mogelijkheid?
  2. Hoeveel flexwoningen heeft u in gedachten en welke locaties?
  3. Wat voor flexwonenconcept zou er op de betreffende locaties ontwikkeld kunnen worden?
  4. Wat zijn de concrete vervolgstappen richting realisatie?
Dhr Kerssies, wethouder namens de PCW heeft daarop een uitgebreid antwoord geformuleerd wat in het kort inhoud dat in overleg met stichting Woonpartners gekeken wordt om op korte termijn flexwoningen te plaatsen op de Noordkade en Alberdingk Thijmlaan. Ook als Woonpartners niet meedoet heeft de Gemeente het voornemen om op korte termijn flexwoningen toe te passen.

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»