Mondelinge vraag: Zorg bij boeren

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Geacht college,

 

De afgelopen weken is er landelijk veel onrust ontstaan naar aanleiding van de kaarten die gepresenteerd zijn door het ministerie van Natuur en Stikstof voor het behalen van stikstof reductie door de agrarische sector. Het feit dat er geen integraal pakket ligt voor alle industrieën, de communicatie rondom de kaarten en het uitblijven van een goed plan met perspectief voor de sector geeft grote zorgen, frustratie en machteloosheid bij boeren. Zover als wij weten heeft het in Waddinxveen gelukkig niet geleid tot enorme protestacties zoals we dat elders in het land zien. Als PCW hebben we hart voor de agrarische sector die dagelijks zorgt voor het produceren van voedsel en dat veelal combineert met de zorg voor de natuur.

 

Aan het college hebben we de volgende vragen:

  1. Heeft het college contact met Waddinxveense agrariërs over de onrust die is ontstaan en in welke sfeer verlopen deze gesprekken?
  2. Kunt u aangeven welke reductie cijfers worden genoemd op Waddinxveense agrarische gebieden?
  3. Hoe is het contact met de Provincie en op welke wijze wordt de gemeente betrokken?
 
Wethouder Kerssies gaf aan dat er contact is met sommige agrariërs maar de wethouder is bereid om tijdens zijn kennismakingsperiode het gesprek over de zorgen bij agrariërs aan te gaan. Veel is er nog onduidelijk en de bal ligt bij de provincie om de komende tijd het gesprek met de agrariers aan te gaan. 

 

Hartelijke groet,
 
Corné Verduijn
Raadslid PCW 
 
Bekijk de bijdrage van Corné in de onderstaande video:

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»