Mondelinge vraag Zwembad

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,

We hebben in Waddinxveen te maken met lange wachtlijsten voor kinderen die hun zwemdiploma A willen halen. Dit soms tot grote frustratie van ouders. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden als ze vier jaar oud zijn voor zwemles, maar moeten erg lang wachten voordat ze uitgenodigd worden. Waddinxveen groeit hard en en het aantal jonge gezinnen met kinderen neemt toe. Door Corona zijn de wachtlijsten nog verder toegenomen. Het komt nu geregeld voor dat kinderen van 6 jaar nog geen zwemdiploma A hebben behaald. Dit is onwenselijk en kan zelfs gevaarlijk zijn in een waterrijke omgeving.

We hebben daarom een aantal vragen:
- Bent u bekend met de lange wachtlijsten?
- Zo ja, heeft u al nagedacht over de mogelijkheden die u heeft om de wachtlijsten versneld te doen inlopen?
- Op welke termijn denkt u dat de achterstanden ingelopen kunnen worden?​

Bekijk hier een artikel wat gaat over deze vragen

Jannes Berghout
Fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»