Mondelinge vragen Cultuurhuys de Kroon

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Waddinxveen, 17 oktober 2018

Voorzitter,

In de besluitvormende raad van afgelopen juli zijn er door een aantal raadsfracties terechte vragen gesteld over het ontstane ruimtegebrek in Cultuurhuys de Kroon. De wethouder heeft toen aangegeven de zorgen te kennen en te weten wat er speelt.

Inmiddels krijgen we echter signalen van zowel de voorzitter van Stichting Vonk als de directeur van de bibliotheek dat er niet veel veranderd is. Zowel de voorzitter van Stichting Vonk als de directeur van de bibliotheek geven aan er in onderling overleg moeilijk uit te komen met de stichting. Er spelen verschillende belangen die een constructief overleg in de weg staan.

Het zou daarom goed zijn als er een overleg zou komen tussen de verschillende partijen waarbij de wethouder aanwezig is. Hier is ook vorige keer aandacht voor gevraagd. Dit is ook de grote wens van zowel stichting Vonk als de bibliotheek.  Mijn vragen aan de wethouder zijn dan ook :

 • Herkent de wethouder de zorgen van Stichting Vonk en de bibliotheek?
 • Zijn er sinds de besluitvormende raad van juli stappen ondernomen om de situatie te verbeteren?
 • Heeft er inmiddels een gezamenlijk overleg plaatsgevonden?
 • Is de wethouder bereidt om in te gaan op het verzoek van stichting Vonk en de bibliotheek om in overleg te treden met de verschillende partijen en te zoeken naar een oplossing voor het ontstane probleem en de onrust die het geeft.

J. (Jannes) Berghout

Raadslid PCW

Update 22-10:

https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/17014/wethouder-wil-om-de-tafel-met-gebruikers-van-de-kroon-

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  Gisteravond was onze fractievertegenwoordigster Sylvia van de Krol (@sylviavdkrol) bij de ondertekening van het spo… https://t.co/tgPZuGP7HX
  25-09-2020
 • PCW
  Vandaag zijn we als gemeenteraad op werkbezoek geweest in Weids Bloemendaal. Het mooie veenweide gebeid aan de oost… https://t.co/xc5sAOxTUu
  18-09-2020
 • PCW
  'Er komt geen coalitie. De raad is aan zet en kiest het beste college. Het nieuwe college komt met raadsvoorstellen… https://t.co/3O7Qc4RiXR
  15-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Dhr Herman Timmermans is (op voordracht van de PCW) aangewezen als informateur voor het vormen van een nieuw college van…
  14-09-2020
 • PCW
  RT @CorneVerduijn: Voorstel van PCW aangenomen om een informateur aan te stellen om een nieuw ‘goed samenwerkend college’ te vormen.
  14-09-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»