Mondelinge vragen Cultuurhuys de Kroon

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Waddinxveen, 17 oktober 2018

Voorzitter,

In de besluitvormende raad van afgelopen juli zijn er door een aantal raadsfracties terechte vragen gesteld over het ontstane ruimtegebrek in Cultuurhuys de Kroon. De wethouder heeft toen aangegeven de zorgen te kennen en te weten wat er speelt.

Inmiddels krijgen we echter signalen van zowel de voorzitter van Stichting Vonk als de directeur van de bibliotheek dat er niet veel veranderd is. Zowel de voorzitter van Stichting Vonk als de directeur van de bibliotheek geven aan er in onderling overleg moeilijk uit te komen met de stichting. Er spelen verschillende belangen die een constructief overleg in de weg staan.

Het zou daarom goed zijn als er een overleg zou komen tussen de verschillende partijen waarbij de wethouder aanwezig is. Hier is ook vorige keer aandacht voor gevraagd. Dit is ook de grote wens van zowel stichting Vonk als de bibliotheek.  Mijn vragen aan de wethouder zijn dan ook :

  • Herkent de wethouder de zorgen van Stichting Vonk en de bibliotheek?
  • Zijn er sinds de besluitvormende raad van juli stappen ondernomen om de situatie te verbeteren?
  • Heeft er inmiddels een gezamenlijk overleg plaatsgevonden?
  • Is de wethouder bereidt om in te gaan op het verzoek van stichting Vonk en de bibliotheek om in overleg te treden met de verschillende partijen en te zoeken naar een oplossing voor het ontstane probleem en de onrust die het geeft.

J. (Jannes) Berghout

Raadslid PCW

Update 22-10:

https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/17014/wethouder-wil-om-de-tafel-met-gebruikers-van-de-kroon-

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»