Mondelinge vragen ‘Hulp bij schulden’

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Volgens een onderzoek van het SEO Economisch Onderzoek (op verzoek van ministerie Justitie en Veiligheid) kunnen schuldhulpverleners verspreid over de komende jaren een toename van de hulpvraag verwachten van maximaal 20 procent als gevolg van de coronapandemie.
De effecten van de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de sterke inflatie zijn door de onderzoekers nog niet meegenomen in hun berekening. Zeer waarschijnlijk leiden deze ontwikkelingen op zich zelf al tot een stijging van de hulpvraag. Uit het onderzoek blijkt dat juist de groep die veel risico heeft op problematische schulden, buffers mist om een sterke stijging van vaste lasten en kosten van levensonderhoud op te vangen.

Als PCW hebben we de volgende vragen aan het college:
1. Merkt de gemeente dat er meer inwoners aankloppen met financiële problemen?
2. Wordt de gemeente vaker gewaarschuwd door zorgverzekeraars, energiebedrijven en woningverhuurders als ze zien dat hun klanten de rekeningen niet kunnen betalen?
3. Is de gemeente Waddinxveen voorbereid op de mogelijke toename van schulphulpvraag?
4. Werkt de gemeente conform de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman?
De behoorlijkheidsnormen die de Nationale ombudsman heeft opgesteld, helpen overheden goed om te gaan met burgers en hun belangen.

Wethouder Leferink gaf de volgende reactie:
Er wordt inderdaad voor de komende jaren een toename aan schuldproblemen verwacht. Het is heel jammer dat de meeste mensen pas na 5 jaar aankloppen bij de gemeente en dan al gemiddeld een schuld hebben van 45.000 euro. Daarom zijn we een half jaar geleden begonnen met de vroegsignalering. Bijna wekelijks zijn er nog nieuwe partijen die zich ook daarbij aansluiten zoals energiebedrijven, zorgverzekeraars, waterbedrijf, die bij ons melden als hun cliënten een maand achterstand hebben met de betalingen. Dat is echt in een heel vroeg stadium om te voorkomen dat mensen pas aankloppen na 5 jaar als de schulden al hoog zijn opgelopen. We hebben in het afgelopen half jaar nog geen toename in het aantal zeg maar wanbetalers gemerkt. Dat blijft redelijk stabiel. Er is misschien een hele kleine toename wat betreft de energierekening, maar dat is substantieel. En we hebben natuurlijk deze maand ook de uitkering van de energietoeslag en de mogelijkheid tot aanvragen ervan voor de mensen die nog niet bij de gemeente bekend zijn. We hopen daarmee ook een deel van die problematiek voor te zijn.

Als er een toename komt in aanvragen schuldproblemen, zullen we daar extra capaciteit op in moeten zetten. We houden hier rekening mee dat het in de toekomst mogelijk is, maar we hopen eigenlijk dat we door de vroegsignalering mensen eerder in beeld kunnen krijgen. Afgelopen maandagavond heb ik bij het kenniscarrrousel Zorg en welzijn en vanmiddag bij ’t Swanenburghofje mensen gesproken die bezig zijn met schuldhulpverlening en ook zij zien op dit moment nog geen toename in Waddinxveen en omliggende gemeentes. Over een paar jaar is de verwachting dat de toename zich echt zal voordoen als mensen niet al eerder
aan de bel trekken in het preventietraject.

Ja, we werken conform de behoorlijkheidswijzer. De cliënten krijgen diverse scenario’s voorgelegd waar ze gebruik van kunnen maken en samen met hen wordt gekeken wat een plezierige en haalbare route voor hen is.

We zijn blij dat het zo goed geregeld is in Waddinxveen en dat we dus wel voorbereid zijn op mogelijke toename.

Mei 2022

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW


« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»