Mondelinge vragen laadpalen

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Hans van Mourik heeft vragen gesteld over laadpalen tijdens het vragenhalfuurtje op woensdag 26-1-2022.

Op de gemeentewebsite van Waddinxveen is te lezen: Gemeente Waddinxveen stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Daarbij is echter de aanwezigheid van een laadpaal in de buurt cruciaal.
Tijdens de raadsvergadering van 13 Oktober hebben wij als PCW-raadsvragen gesteld over een pilot die actief is in Waddinxveen en de pilot loopt tot 31-12-2021.
 
In de beantwoording gaf de wethouder aan dat er een nieuwe laadpaal leverancier in de hand is genomen, wat het proces wellicht zal versnellen. Wij krijgen juist signalen vanuit Waddinxveen dat de aanvraagtijd van een laadpaal vanaf aanvraag tot realisatie oploopt naar minimaal 7 maanden. Dat betreft een onzekere periode voor een autobezitter of de laadpaal er wel/niet komt. 

1. Hoe komt deze lange looptijd en wat kan de wethouder doen om de looptijd te verkorten? 
Antwoord wethouder: Afgelopen maanden zijn er veel aanvragen voor laadpalen ingediend en stapelde zich dit op. Volgende week start een nieuwe ambtelijke collega die met de opgelopen achterstand in de aanvragen laadpalen aan de slag gaat.

In de vervolgvraag hebben we gevraagd of op de site (waar de aanvraag gedaan kan worden) de werkelijke wachttijd van aanvraag tot werkelijke gebruik laadpaal staat vermeld?
De wethouder heeft aangegeven de werkelijke tijd die dit op het ogenblik vraagt op de site te vermelden. Overigens zal in dit jaar ook de beloofde pilot uitgevoerd worden en worden we geïnformeerd wat de Gemeente gaat doen met gedoog constructie oplaadsnoer over de stoep!

Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»